Skocz do zawartości

Wyszukaj

Wyświetlanie wyników dla tagów 'EE Cep' .Więcej opcji wyszukiwania

 • Wyszukaj za pomocą tagów

  Wpisz tagi, oddzielając je przecinkami.
 • Wyszukaj za pomocą nazwy autora

Typ zawartości


Forum

 • Obserwujemy Wszechświat
  • Astronomia dla początkujących
  • Co obserwujemy?
  • Czym obserwujemy?
 • Utrwalamy Wszechświat
  • Astrofotografia
  • Astroszkice
 • Zaplecze sprzętowe
  • ATM
  • Sprzęt do foto
  • Testy i recenzje
  • Moje domowe obserwatorium
 • Astronomia teoretyczna i badanie kosmosu
  • Astronomia ogólna
  • Astriculus
  • Astronautyka
 • Astrospołeczność
  • Konkursy FA
  • Sprawy techniczne F.A.
  • Zloty astromiłośnicze
  • Astro-giełda
  • Serwisy i media partnerskie

Znajdź wyniki...

Znajdź wyniki które...


Data utworzenia

 • Rozpoczęcie

  Zakończenie


Ostatnia aktualizacja

 • Rozpoczęcie

  Zakończenie


Filtruj po ilości...

Dołączył

 • Rozpoczęcie

  Zakończenie


Grupa podstawowa


MSN


Website URL


ICQ


Yahoo


Jabber


Skype


Zamieszkały


Interests


Miejsce zamieszkania

Znaleziono 1 wynik

 1. Tego lata prognozowane jest kolejne zaćmienie w układzie podwójnym EE Cephei. Nazwałem go kameleonem wśród układów zaćmieniowych ze względu na wielką zmienność krzywych blasku w czasie zaćmienia głównego (zaćmienia wtórnego nie udało się zaobserwować). Wielu uczestników tego forum posiada sprzęt fotometryczny, którym mogą wyznaczać jasność gwiazd 11-13 magnitudo z dokładnością 0.01mag w standardowych filtrach astronomicznych U,B,V, Rc, Ic. Zawodowi astronomowie z Torunia po raz kolejny zapraszają obserwatorów do uczestnictwa. Jeżeli chcesz być jednym ze współautorów fundamentalnej publikacji w prestiżowym czasopiśmie dla naukowców (A&A, ApJ) na temat tego układu zaćmieniowego to obserwuj EE Cep!!! W przeciwieństwie do publikacji teoretycznych (z małymi wyjątkami ...) - obserwacje są wieczne! Nawet za 1000 lat będą miały wartość naukową!!! RYSUNEK. Strona tytułowa publikacji w prestiżowym Astronomy & Astrophysics na temat EE Cep z poprzednich kampanii w 2003 i 2009 roku. W skrócie ... Zgodnie z efemerydą w okresie lipiec-wrzesień 2014 roku nastąpi zaćmienie w długookresowym (P~5.6lat~2050dni) układzie zaćmieniowym EE Cephei. Według efemerydy moment minimum nastąpi w dniu 23 sierpnia 2014 r. W tym roku jest prognozowane bardzo głębokie zaćmienie aż około 2 magnitudo. Informacje na temat tej kampanii obserwacyjnej można znaleźć w przygotowanym przeze mnie PDF-ie na ostatnim przedwakacyjnych spotkaniu PTMA Szczecin ( w języku polskim): http://www.ptma.szczecin.pl/spotkania-oddzialu-ptma/archiwum-spotkan/203-26-czerwca-2014-dlaczego-satelity-nie-spadaja-i-propozycja-obserwacji-ee-cephei lub po angielsku na stronie domowej kampanii: https://sites.google.com/site/eecep2014campaign/ I trochę więcej informacji o tym systemie ... Zmienność EE Cep została odkryta przez Romano w 1952 roku. EE Cep i ɛ Aur to jedyne znane długookresowe układy zaćmieniowe, gdzie ciemny, pyłowy dysk jest odpowiedzialny za okresowe zaćmienia. Efemerydę momentu minimum zaćmienia EE Cep w dniach juliańskich oblicza się według wzoru: JD(min) = 2434344.1 + 2049.94 * E Aktualnie w 2014 roku będzie minimum zaćmienia na epokę E = 11. Aktualny model układu EE Cep z publikacjii [3]: 1. Okres orbitalny P ~5.6lat ~2050dni. 2.Gwiazda Be(typ widmowy∼B z liniami emisyjnymi „e” ): •Teff=15000K (sp. B5 III lub B4 II), 3500Lʘ, •średni promień = 9Rʘ, MBe=6.7Mʘ, •prędkość rotacji na równiku Veq=325km/sek, •spłaszczenie Req/Rp≈1.44(≈10.57Rʘ/Rp≈7.34Rʘ), 3. Ciemny pyłowy dysk - promień zewnętrzny ~73.8Rʘ i wysokość ~0.6Rʘ. EE Cep znajduje się w odległości 2.75kpc / 9000 lat świetlnych o ile jest w asocjacji gwiazdowej Cep OB1 (więcej na ten temat w pracy doktorskiej C. Gałana [4]). Kolor niebieski - gwiazdy asocjacji Cep OB2, Kolor czarny - Gwiazdy asocjacji Cep OB1, Czarno-czerwony kwadrat - Pozycja EE Cep na niebie. Krzywa blasku w czasie zaćmienia głównego EE Cep. •W układzie występują prawie „szare” zaćmienia, które zmieniają się zarówno jeśli chodzi o głębokość jak i czas trwania. •Głębokość zaćmień waha się w zakresie od ~2mag. w 1958 roku do ~0.6mag. w 1969. •Czas trwania waha się od 1 miesiąca w 1992 roku w czasie najkrótszego zaćmienia do ponad 2 miesięcy w 1969 roku. Poniżej krzywe blasku z zaćmień w 1969, 1975 i 2003 roku. (mat. źródłowy: [1]). Dr Cezary Gałan wyjaśnia następująco temat zmian kształu krzywej blasku EE Cep w swojej pracy doktorskiej [4]: “... zauważymy, że wszystkie zaćmienia posiadają wspólne cechy. Jedną z nich jest obecność w krzywych blasku zaćmień szerokich skrzydeł, drugą zaś jest asymetria zaćmień, która jest obecna zawsze i w ogólności objawia się poprzez wolniejsze zmiany, a więc i dłuższy czas trwania opadającej części zaćmienia niż części wznoszącej. W krzywych blasku poszczególnych zaćmień można by się dopatrywać występowania takich samych charakterystycznych momentów. Momenty te (oznaczone 1a, 1, 2, 3, 4, 4a) są zobrazowane na schematycznej krzywej blasku na dole rysunku, który w swej górnej części ukazuje zmiany wzajemnej konfiguracji dysku i gwiazdy w trakcie zaćmienia odpowiadające za poszczególne momenty kontaktów. Zaćmiewający dysk jest półprzeźroczysty w zewnętrznych obszarach, które są odpowiedzialne za obecność skrzydeł zaćmień (zaczynających się i kończących w punktach 1a i 4a odpowiednio), które nazwijmy „atmosferycznymi”. Część wewnętrzna dysku jest nieprzezroczysta, więc ona jest odpowiedzialna za fazy szybkich zmian blasku i fazę pseudo płaskiego dna (zmiany pomiędzy momentami 1 i 4, odpowiadającymi momentom zewnętrznych kontaktów w klasycznych układach zaćmieniowych typu algola)”. RYSUNEK. Schematyczny wygląd krzywej blasku EE Cep podczas zaćmienia w zależności od wzajemnych pozycji ciemnego dysku i gwiazdy Be (Materiał źródłowy [3]). Gwiazda Be rotuje z prędkością zbliżoną do wartości krytycznej -> efekt pociemnienia grawitacyjnego -> różnica temperatury około 5 - 6 tysięcy K pomiędzy równikiem i biegunami -> gorące plamy przy biegunach. RYSUNEK. Wyjaśnienie mechanizmu powstawania „garbu” (ang. bump) w krzywej blasku (zaćmienia w 2003 i 2009r.) Wzajemny układ gwiazdy Be i ciemnego dysku w trakcie pierwszego i drugiego minimum jest pokazany powyżej. W trakcie każdego z tych minimów zostaje przesłonięta jedna z gorących plam (kolor jasnoniebieski) przy biegunie gwiazdy Be. Materiał źródłowy [3]. Zależność głębokości zaćmienia w systemie EE Cep od precesji dysku. RYSUNEK. Dane fotometryczne z epok 0-10 są oznaczone niebieskimi kółeczkami. Ciągłą lub przerywaną linią są oznaczone modele opisujące zmianę głębokości zaćmienia w zależności od fazy orbitalnej dysku podlegającego precesji. W symulacji uwzględniono odpowiednio okresy precesji równe wielokrotnościom okresu orbitalnego systemu EE Cep 10.8*Porb i 11.8*Porb. Poniżej wykresu zilustrowano przestrzenny układ dysku i gwiazdy w czterech specyficznych przypadkach oznaczonych literami a, b, c, i d. Materiał źródłowy [3]. Jako, że dysk w 2014 roku (E=11) jest bardzo nieprzeźroczysty (wariant ustawienia przestrzennego dysku zbliżony do c)) zapowiada to b.głębokie zaćmienie około ~2mag. Celem akcji obserwacyjnych zaćmień EE Cep w 2003 i 2009roku była weryfikacja, •czy obiekt zasłaniający jest rzeczywiście ciemnym dyskiem, •zrozumienie zmian odnośnie głębokości i czasu trwania zaćmień. W. w. obserwacje potwierdziły, że w systemie EE Cep rzeczywiście jest ciemny, pyłowy dysk krążący wokół obiektu o małej jasności. Główny składnik układu wydaje się być szybko rotującą gwiazdą Be, która jest silnie pociemniona w okolicach równikowych i rozjaśniona na biegunach. Cel kampanii obserwacyjnej zaćmienia EE Cep w 2014roku: Następujące wnioski z ostatnich akcji obserwacyjnych wymagają weryfikacji i dalszych analiz: •Złożona, prawdopodobnie wielo-pierścieniowa struktura dysku w EE Cep. •Wyjaśnienie garbu (ang. „bump”) obserwowanego podczas ostatnich dwóch zaćmień jako efekt przesłaniania gorących obszarów wokółbiegunowych gwiazdy Be przez dysk. •Sugerowany okres precesji dysku (~11-12 Porb) i prognozowanej głębokości ~2mag. dla zbliżającego się zaćmienia w 2014 roku. Podczas zaćmienia w 2014 roku są rekomendowane obserwacje fotometryczne : •Std system Johnsona-Cousinsa U,B,V,Rc,Ic. •Potrzebny jest minimum 1 pomiar jasności każdej nocy z dokładnością około 0.01mag. •Potrzebne jest trochę obserwacji poza zaćmieniem, aby skalibrować systematyczne różnice pomiędzy obserwatorami. •Autorzy kampanii obserwacyjnej proponują ten sam zestaw gwiazd porównania co podczas poprzedniej akcji (szczegóły [5]). •Użyteczne będą obserwacje w podczerwieni (filtry JHK) przed, w trakcie i po zaćmieniu. Pozwoli to na podjęcie próby detekcji wtórnego składnika w układzie EE Cep. Może to być dysk i/lub gwiazda/gwiazdy w centrum. Obserwacje spektroskopowe zaćmienia EE Cephei w 2014r.: •Zalecane prowadzenie obserwacji spektroskopowych nawet do końca X 2014 roku (podczas zaćmienia w 2003 roku linie shelowe pochodzące z otoczki wokółgwiazdowej były widoczne 2.5-3 miesiące przed i po momencie minimum.). •Podczas fazy zaćmienia fotometrycznego można się spodziewać znacznych zmian w strukturze profili linii emisyjnych i absorpcyjnych nawet pomiędzy kolejnymi nocami obserwacyjnymi. • Bardzo użyteczne będą obserwacje spektroskopowe w małej i dużej zdolności rozdzielczej. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kampanii obserwacyjnej zaćmienia EE Cep są proszone o zgłaszanie się do koordynatora akcji Pana Piotra Wychudzkiego - kontakt e-mailowy: adyrbyh(MAŁPUŃKA)gmail.com. Strona domowa akcji : https://sites.google.com/site/eecep2014campaign/ Informacje dodatkowe na temat EE Cephei: [1] Strona domowa kampanii obserwacyjnej EE Cep w 2014 roku: https://sites.google.com/site/eecep2014campaign/ [2] Strona domowa kampanii obserwacyjnej EE Cep w 2009 roku: http://sun.astri.uni.torun.pl/~cgalan/EECep/ [3] C.Galan i inni, 2012, “International observational campaigns of the last two eclipses in EE Cep: 2003 and 2008/9", http://arxiv.org/pdf/1205.0028v3.pdf [4] Cezary Gałan 2009, praca doktorska pt.” Obserwacje i analiza zaćmień w trzech skrajnie długookresowych układach podwójnych: OW Gem, EE Cep i AZ Cas.”, http://www.astri.uni.torun.pl/~cgalan/CGalan_PhD_2009.pdf [5] M.Mikołajewski i inni, 2003, http://www.konkoly.hu/cgi-bin/IBVS?5412 [6] L. Meinunger, 1975 - http://www.konkoly.hu/cgi-bin/IBVS?965, [7] Transmisyjna siatka dyfrakcyjna Star Analyzer 100 – http://www.astrosurf.com/buil/staranalyser2/evaluation_en.htm, http://www.shelyak.com/rubrique.php?id_rubrique=4&lang=2, [8] Spektrograf Alpy 600 - http://www.shelyak.com/rubrique.php?id_rubrique=17, 2014_06_26_RB_zacmienie_EE_Cephei.pdf
×
×
 • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy pliki cookies w Twoim systemie by zwęszyć funkcjonalność strony. Możesz przeczytać i zmienić ustawienia ciasteczek , lub możesz kontynuować, jeśli uznajesz stan obecny za satysfakcjonujący.

© Robert Twarogal, forumastronomiczne.pl (2010-2019)