Skocz do zawartości
jolo

Fotometria z programem Muniwin - cz. I

Rekomendowane odpowiedzi

Odnawiam temat, ponieważ stare wątki wcięło na zawsze, a przynajmniej kilka osób było i jest zainteresowane tematem.

Pomiar zmian jasności obiektów na niebie to jedna z bardziej atrakcyjnych rzeczy, które może robić amator astronomii. Gwiazdy zmienne są doskonałym przykładem dynamiki Wszechświata, a skala czasowa zmian jasności takich gwiazd może wynosić od wielu lat do pojedynczych minut. Ale nie tylko gwiazdy zmieniają swoją jasność - możemy również mierzyć zmiany jasności podczas tranzytów egzoplanet, czy zmiany jasności asteroid. Pomiary tych ostatnich są pomocne przy wyznaczaniu okresu obrotu asteroidy, a nawet jej kształtu.
W poniższym małym tutorialu chcę opisać tworzenie krzywej zmian jasności pojedynczego obiektu z użyciem programu Muniwin, który jest częścią pakietu C-Munipack. Zanim jednak zaczniecie zabawę z fotometrią zachęcam do zapoznania się z podręcznikiem AAVSO o fotometrii CCD, który niedawno został przetłumaczony na język polski. Nie jest to konieczne do rozpoczęcia pracy z programem Muniwin, ale pomaga w zrozumieniu jak to wszystko działa i jak uzyskać dobrej jakości wyniki fotometryczne.


W tym miejscu zakładam, że mamy:

 •  zestaw do fotografowania nieba, który potrafimy obsługiwać
 •  zainstalowany program Muniwin
 •  skalibrowaną serię klatek z obiektem, który chcemy zbadać. Mogą to być klatki z jednej sesji, ale mogą też pochodzić z wielu nocy i obejmować długi okres czasu. Klatki można też kalibrować w programie Muniwin, ale nie będę tego tutaj opisywał - jeśli używacie innego programu do kalibracji to łatwiej będzie przy nim pozostać.

 
Cały proces składa się z kilku kroków. Najpierw w programie Muniwin utworzymy nasz profil sprzętowy. Po uruchomieniu programu wybieramy z menu Tools pozycję Edit profiles. Następnie zaznaczamy profil Light curve i zapisujemy go pod nową nazwą. 

muniwon-01.jpg.5588306cc32a5473d456a79020aa9bb0.jpg


W takim nowo stworzonym profilu możemy zaktualizować dane naszej kamerki w sekcji Camera. W sekcji Source frames warto obniżyć wartość Max. pixel value tak, aby nie wkraczać w nieliniowy zakres pracy naszej kamerki. O ile nie znamy dokładnej wartości, to bezpiecznie będzie tutaj wpisać 50,000 - 55,0000 ADU. Natomiast w sekcji Observer wpisujemy dane o naszym miejscu obserwacji. Wartości w pozostałych sekcjach będziemy dostrajać już podczas pracy z konkretnym projektem. Nie zapomnijcie zapisać zmian w profilu.


Następnie tworzymy nowy projekt klikając w menu Project pozycję New. Wpisujemy nazwę projektu (np nazwę naszego obiektu), wybieramy nasz nowo stworzony profil. Możemy też zmienić domyślne miejsce, w którym Muniwin zapisze nasz projekt. Po utworzeniu projektu wczytujemy do niego pliki z menu Frames -> Add individual frames. Nie będziemy ich kalibrować w Muniwin, dlatego upewnijcie się, że są skalibrowane. Do projektu można w każdej chwili dodać kolejne pliki z następnej sesji, żeby rozszerzyć krzywą zmian jasności o nowe dane. 


muniwon-02.thumb.jpg.4ba1f1cc394660f4daf634f7475c3086.jpgNowe pliki muszą zostać przekonwertowane na format strawny dla Muniwina. Wykonujemy to wywołując polecenie Reduce -> Process new frames (to polecenie będziemy też wywoływać wtedy, kiedy do projektu dodamy nowe pliki), a następnie Reduce -> Fetch/convert files. W tym i każdym następnym kroku w okienkach widoczny będzie przycisk More options... pod którym możemy zmienić ustawienia dla bieżącego projektu. Ustawienia te są kopiowane na początku z wybranego przez nas profilu. Po naciśnięciu przycisku OK pliki zostaną skonwertowane.
Kolejny krok to wykonanie fotometrii. Process ten jest dość czasochłonny, dlatego warto najpierw dostroić ustawienia z użyciem pojedynczej klatki. W tym celu zaznaczamy pierwszą klatkę na liście, wybieramy z menu Reduce -> Photometry, i w nowym okienku zaznaczamy opcję Selected file only. Następnie klikamy OK. Po kilku chwilach proces się zakończy i na liście pojawi nam się ilość rozpoznanych na zdjęciu gwiazd. Musimy teraz wizualnie ocenić, czy nie jest ich za dużo albo za mało w porównaniu z tym, co widzimy na zdjęciu. Jeśli jest ich za dużo, prawdopodobnie część szumu została rozpoznana jako gwiazdy. Trzeba wtedy w okienku Photometry kliknąć przycisk Star detection options i dostroić parametry. Można zacząć od Detection threshold - jeśli gwiazd jest za dużo, należy ten parametr zwiększyć. 


muniwon-03.thumb.jpg.a9a6c39816bb58592065b24aebfe88b3.jpgPo dobraniu parametrów możemy uruchomić proces na całym zestawie klatek (w okienku Photometry należy zaznaczyć pozycję All files). Proces zajmie trochę czasu, a po jego zakończeniu przy każdej klatce powinna pojawić się ilość rozpoznanych na niej gwiazd. Jeśli ilość ta przy niektórych klatkach znacznie się różni (np o połowę) od większości klatek, możemy takie klatki usunąć z projektu, ponieważ najprawdopodobniej są one słabej jakości.

W tym momencie od wykreślenia krzywej zmian blasku dzieli nas już tylko jedna operacja. Muniwin musi dopasować do siebie gwiazdy na wszystkich klatkach, żeby był w stanie określić jak się zmienia ich jasność. Służy do tego polecenie Reduce -> Match stars. Po jego wywołaniu otworzy się nowe okno, w którym po lewej stronie zobaczymy listę klatek posortowaną według ilości rozpoznanych na niej gwiazd. Upewniamy się, że mamy zaznaczone opcje Stationary target oraz Frame from current project i uruchamiamy proces przyciskiem OK. Musimy teraz obserwować po kolei ile gwiazd w kolejnych klatkach zostaje dopasowane. Jeśli jest to 80-90% to jest dobrze. Jeśli wartość ta się mocno waha, spada poniżej 50-60%, albo nie udaje się uzyskać dopasowania, należy przerwać proces i dostroić opcje dopasowywania gwiazd. Znajdziemy je w okienku Reduce -> Match stars pod przyciskiem Options. Możemy zacząć od zwiększenia parametru Read stars i / albo od zwiększenia parametru Clipping factor.

muniwon-04.jpg.ebb4ed5e6d86a1c976c776ed8d1243ad.jpgKiedy już uzyskamy dobre dopasowanie gwiazd pomiędzy klatkami możemy wyznaczyć krzywą zmian blasku :) W tym celu otwieramy pozycję Plot -> Lightcurve. W okienku możemy zaznaczyć opcję Compute air mass coefficient. Jeśli chcemy określić więcej niż jedną gwiazdę odniesienia, wtedy zaznaczamy pozycję Ensemble photometry. Po kliknięciu OK pojawia się okienko, w którym musimy zaznaczyć obiekty. Mamy do dyspozycji trzy różne widoki: surowy obraz, wygenerowana na jego podstawie mapka, oraz mapka nałożona na obraz. Należy teraz zidentyfikować na obrazie nasz obiekt oraz gwiazdy odniesienia (obraz można przybliżać oraz przesuwać) oraz zaznaczyć je. Po kliknięciu na obiekcie, którego jasność chcemy zmierzyć wybieramy z menu opcję Variable. Następnie klikamy na jednej lub większej ilości gwiazd odniesienia i zaznaczamy opcję Comparison. Dodatkowo warto zaznaczyć gwiazdę testową Check star. Mapkę z zaznaczonymi gwiazdami warto w tym momencie zapisać jako nowe zaznaczenie (Save as...), żeby później było łatwo do niej wrócić i zmienić zaznaczone obiekty.

muniwon-05.thumb.jpg.e8244966881764252527ed315a3feab2.jpg

Następnie klikamy przycisk OK i pojawia się okno, w którym wybieramy aperturę pomiarową. Zazwyczaj najlepiej jest wybrać aperturę, dla której wartość Std. dev. osiąga minimum. Po czym klikamy znowu przycisk OK i powinno pojawić się okno z krzywą zmian jasności naszego obiektu.

muniwon-06.thumb.jpg.94653a4cdc175bd4f41522a6583b021c.jpg


Przykładowa krzywa powyżej została wykonana dla asteroidy (13) Egeria. Domyślnie na osi Y pokazywana jest różnica pomiędzy jasnością obiektu i gwiazdy odniesienia (V-C). Warto sprawdzić też wykres C-K, czyli różnice jasności pomiędzy gwiazdą odniesienia i testową, pozwoli to sprawdzić jaki rozrzut danych uzyskaliśmy, oraz czy wybrane przez nas gwiazdy odniesienia nie są same w sobie zmiennymi. W oknie Light curve jest wiele opcji - wykres możemy przybliżać i przesuwać, wyświetlić dane jako tabelę, wybrać inną aperturę pomiarową, włączyć słupki błędu (Error bars w menu View) a także wyeksportować dane w postaci zarówno graficznej jak i tekstowej - na przykład w celu umieszczenia ich w bazie AAVSO. Przykładowa krzywa powyżej to dane pochodzące z jednej nocy. Dla gwiazd o długim okresie zmienności będziemy oczywiście potrzebowali dużo więcej pomiarów z większej ilości nocy.


I to byłoby na tyle :) Przynajmniej na razie. Jeśli jeszcze nie przeczytaliście  poradnika AAVSO o fotometrii CCD, to napiszę kilka ważnych informacji o fotometrii:

 • trzeba być cierpliwym i uważnym. I kalibrować klatki. W ten sposób uzyskamy wartościowe dane. Nie mają być ładne, tylko wartościowe.
 • trzeba poznać swój zestaw na tyle, żeby wiedzieć jak zrobić poprawne zdjęcie interesującego nas kadru
 • czas ekspozycji należy tak dobrać, aby zmaksymalizować odstęp sygnału od szumu (SNR), ale z drugiej strony, żeby nie wejść w nieliniowy zakres przetwornika. Bezpieczna górna granica to 50,000 - 55,000 ADU
 • do sesji należy się przygotować, żeby wiedzieć czego oczekiwać w kadrze
 • niektóre krzywe jasności można robić bez żadnego filtra (np pomiary tranzytów egzoplanet, czy okresów rotacji asteroid), ale do fotometrii gwiazd zmiennych warto zaopatrzyć się w filtry fotometryczne. Najpopularniejszy to filtr V. W drugiej kolejności mogą to być filtry R i B
 • należy dobierać cele pod posiadany zestaw. Przy umiarkowanej aperturze nie należy polować na słabe obiekty, których jasność zmienia się szybko. Słabe obiekty będą wymagały długiego czasu naświetlania do uzyskania dobrego SNR. A długi czas naświetlania oznacza, że nie będziemy w stanie wyłapać szybkich zmian jasności obiektu. 

 
Fotometria to świetna zabawa i jest cała masa obiektów do zbadania. Nie warto z tego rezygnować :) 

 • Like 7
 • Thanks 2

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Świetny pomysł z wątkiem o fotometrii za pomocą Muniwina!

Na portalu AAVSO jest też praktyczny poradnik w j.ang. jak robić fotometrię Muniwinem ze zdjęć uzyskanych lustrzankami cyfrowymi (str.26-35):  https://www.aavso.org/sites/default/files/publications_files/dslr_manual/AAVSO_DSLR_Photometry_software_tutorials_V1-0.pdf

 • Like 1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Bardzo fajny powyższy poradnik. Wszystko to bardzo mnie cieszy. Ostatnio artykuł Ryszarda (@rybi) w Uranii. Sukcesy Gabriela (Libmar)  i Tadka (@statek) w poszukiwaniu nowych gwiazd zmiennych i śledzeniu tranzytów egzoplanet. Ja ostatnio dostałem też kilka e-mail'i od osób zainteresowanych supernowymi. Ludzie potrzebują i szukają ciekawych tematów. Może to wreszcie pierwsze jaskółki pozytywnej zmiany (żeby nie powiedzieć "dobrej" :) ) w naszym światku astronomii amatorskiej.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Bardzo ciekawa sprawa. Właśnie myślałem, czy środowisko astro-amatorskie podejmuje jakieś bardziej wymagające naukowo wyzwania :), a tu masz. Ludzie na świecie robią te badania? Ktoś z tych danych potem korzysta?


Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Jest cała masa ludzi, którzy się tym zajmują. W bazie AAVSO jest obecnie ponad 31 milionów obserwacji wykonanych przez amatorów przez ponad 100 lat działalności tej organizacji. A ludzie nauki często tam sięgają po inspiracje :) 

 • Like 2

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Kiedyś mocno się zdziwiłem podczas spotkania obserwatorów gwiazd zmiennych w Malborku, jak zobaczyłem moje obserwacje wizualne pewnej gwiazdy zaćmieniowej w wykładzie goszczących wówczas w Polsce astronomów z Odessy. Skąd je mieli? Oczywiście z AAVSO... I większość obserwatorów gwiazd zmiennych , którzy tam wysyłają obserwacje, nigdy do końca nie wie, kto i do czego je wykorzysta.

075-079-Tvardovskyi.Marsakova.pdf

 • Like 2
 • Thanks 1

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się

 • Przeglądający   0 użytkowników

  Brak zarejestrowanych użytkowników, przeglądających tę stronę.

×
© Robert Twarogal, forumastronomiczne.pl (2010-2018)