Skocz do zawartości

Zaćmienia b Persei (nie mylić z beta Persei)


rybi

Rekomendowane odpowiedzi

B Persei (HR1324, HD26961) jest widoczna gołym okiem, gdyż jej jasność zmienia się w zakresie 4,52-4,68 magnitudo (barwa V). Znajduje się w Perseuszu w pobliżu granicy gwiazdozbiorów Żyrafy i Woźnicy tak, jak pokazano na załączonej mapce AAVSO. 

B Per jest układem trzech gwiazd. Dwie z nich (oznaczone jako A i B) tworzą ciasny układ podwójny o okresie orbitalnym 1,53 dnia. W tym układzie nie występują zaćmienia, gdyż nachylenie płaszczyzny orbity systemu AB wynosi około 40stopni. System AB tworzą gwiazdy o elipsoidalnym kształcie, którego wypadkowa jasność zmienia się w wyniku zmian powierzchni świecącej w kierunku obserwatora. W systemie AB występują również rozbłyski (ang. flares) promieniowania radiowego o charakterze nietermicznym. Z układem AB jest związany trzeci składnik C, który obiega wspólny środek masy w ciągu około 702 dni. Płaszczyzna orbity składnika C jest nachylona prawie prostopadle do linii widzenia.

Ostatnio astronomowie R. T. Zavala (U.S. Naval Observatory) i J. J. Sanborn (Lowell Observatory) na podstawie pomiarów astrometrycznych interferometrem Navy Precision Optical Interferometer (NPOI) wyznaczyli okres orbitalny składnika C na

702,45? 0,05 dni

oraz moment najbliższego minimum:

28 stycznia 2013 r. godz. 20:24UT ?  1,5

HJD = 2456321,35 ? 0,05

Na rysunku "b_Persei_zacmienie_26_30_stycznia_2013r" z pracy Zavala i Sanborn jest pokazana schmatycznie geometria zaćmienia w układzie b Per. W środku rysunku umieszczono główny składnik gwiazdowy A (kolor niebieski). Linią przerywaną oznaczono orbitę pomarańczowej gwiazdy B, która obiega wspólny środek masy z gwiazdą niebieską w ciągu 1.5 dnia. Trzecia żółta gwiazda C porusza się po orbicie prostopadłej (linia ciągła) i co około 702 dni przesłania ?coś? w niezaćmieniowym ciasnym układzie podwójnym AB. Rozmiary gwiazd zostały oszacowane przy założeniu, że ciasny układ podwójny AB jest rozdzielony. 

Autorzy szacują, że zaćmienie potrwa około 4 dni (od początku ingresu do końca egresu). Przy tak specyficznym układzie przestrzennym składników b Per dla obserwatora na Ziemi być może będzie możliwe zaobserwowanie nawet dwóch minimów jasności, gdy gwiazda C kolejno będzie zakrywała składniki ciasnego układu podwójnego AB.  Szczególnie ważne mogą się okazać obserwacje minimum składnika B, o którym wiemy bardzo mało.

Zavala opublikował na portalu AAVSO alert nr 476 zachęcający społeczność miłośników gwiazd zmiennych do obserwacji fotometrycznych b Per w okresie od 23 stycznia do 2 lutego 2013 r.  Tak długi okres jest potrzebny do zebrania danych do analizy krzywej zmian blasku w trakcie około 4-dniowego zaćmienia oraz poza nim (modelowanie krzywej zmian blasku w czasie zaćmienia może pozwolić między innymi na określenie statusu ewolucyjnego układu AB). Potrzebna jest fotometria z dokładnością ? 0,02-0,03 mag. lub lepszą, ponieważ spadek jasności spowodowany zaćmieniem może być niewielki (około 0,1 mag.). Fotometria fotoelektryczna (ang. PEP) powinna być wykonywana z użyciem standardowych filtrów astronomicznych V i B. Natomiast wyniki fotometrii DSLR można raportować we wszystkich barwach dostępnych do pomiarów, czyli B, G i R. 

Uprasza się o korzystanie tylko z podanych poniżej gwiazd odniesienia: 

-) Gwiazda porównania (ang. comparison star): lambda Per = SAO 24412 = HD 25642, V=4,285; B-V = -0,013; oznaczenie ?43? na załączonej mapce AAVSO.

-) Gwiazda testowa (ang. check star): SAO 24512 = HD 26764, V=5,19;  B-V = 0,052; oznaczenie ?52? na mapce AAVSO.

Obserwacje fotometryczne należy wprowadzić do bazy AAVSO dla obiektu oznaczonego jako ?b PER?.

Więcej infomacji na temat tego zaćmienia również można znaleźć w ostatniej Proximie nr 11 na stronach 16-19.       

post-765-137699878005_thumb.png

post-765-137699878011_thumb.png

 • Like 1

EQ3_2 z napędem w RA + Cannon 400D + obiektywy 300/200/85mm 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 2 tygodnie później...

W dniach 26-30 stycznia 2013r. trwa zaćmienie b Per.

Udało mi się zrobić kilka serii zdjęć jeszcze przed zaćmieniem tego układu (dn.24 i 25 I 2013r.). Po opracowaniu wyniki fotometrii wysłałem e-mailem do polskiej bazy obserwacji gwiazd zmiennych oraz wrzuciłem do bazy danych AAVSO. Na załączonym rysunku AAVSO_V__b_Per_2013_01_24_28 widać obserwacje w barwach TG/V z bazy AAVSO z ostatnich dni. Jasność w zielonej barwie "lustrzankowej" TG b Per różni się zaledwie o około 0,01 magnitudo od standardowego V. Moje obserwacje oznaczone są niebieskimi kwadratami. W nocy 25/26 stycznia fajnie widać, jak b Per wychodzi z minimum - widać to na moich obserwacjach (przed północą) oraz obserwacjach J.Centala/CQJ (po północy). Wszystkie obserwacje b Per w bazie AAVSO z ostatnich dni pokazałem na rysunku AAVSO_b_Per_2013_01_24_28.jpg.

Szkoda, że tak mało ludzi obserwuje b Per :( Czyżby wszędzie było pochmurno?

Tak na roboczo opisałem zmagania z uzyskaniem fotometrii b Per ...

Mój "setup" składa się z obiektywu F2,8/85mm plus Cannon 400D umieszczone na statywie fotograficznym z głowicą PZO. Obiektywem jest analogowy Jupiter 9 o takich sobie właściwościach optycznych. Widać to zresztą na załączonym stacku sprzed paru dni - patrz plik b_Per(stack20zdjec6s400ISO_z_korekcja_darkow_flatow).jpg. Na portalach aukcyjnych można go kupić jako polecaną portretówkę za ponad 200zł. Celowo obrazy gwiazd jasności 4-5 mag. są rozostrzone do około 10-14 pikseli średnicy i nawet w centrum pola widzenia nie widać komy :) Ten "zestaw" pozwala robić fotometrię jasnych gwiazd z dokładnością do kilku procent.

Pomiary jasności robiłem na stackach z 20 zdjęć. Każde zdjęcie było naświetlane przez 6 sekund przy czułości 200/400ISO (w zależności o warunków pogodowych). Poniżej załączyłem taki stack skompresowany do jpg-a bez kadrowania. W tym czasie Księżyc był w okolicach pełni. Ten stack jest skorygowany o master-darka i master flata w sposób opisany pod moim ulubionym linkiem. Po separacji takiego zdjęcia do pixeli R, G, B można robić fotometrię w konkretnej barwie.

Tym razem spróbowałem zrobić fotometrię różnicową DSLR we wszystkich pasmach lustrzankowych, czyli R, G i B. Do bazy AAVSO wrzuciłem wyniki fotometrii różnicowej w barwach kodowanych, jako TR, TG i TB. Do tej wiadomości załączyłem plik z wynikami, które zaczytałem na portalu AAVSO (plik b_Per_2013_01_24__25.csv). Przy tym nie transformowałem jasności z pikseli G do standardowego V.

To było moje pierwsze podejście do fotometrii różnicowej DSLR jednocześnie we wszystkich trzech barwach. Mam nadzieję, że nie popełniłem przy tym istotnych błędów :) Załączyłem przykładowy arkusz kalkulacyjny na którym opracowałem pomiary - patrz plik b_Per_2013_01_24_19_27UT.ods. Wyniki obserwacji są podane arkuszu kalkulacyjnym w polach E21...E24, F21...F24 i H21...H24. Eksperymentalnie jasności instrumentalne gwiazd (gw.zmienna + gw.porównaia + gw.testowa) wyznaczyłem na 2 sposoby:

-) sposób 3a w załączonym arkuszu kalkulacyjnym - pomiary na 3 zdjęciach-stackach z 20 zdjęć w barwach R, G i B.

-) sposób 3b w załączonym arkuszu kalkulacyjnym - pomiary na 60 zdjęciach (bez stackowania!) po 20 zdjęć w każdej barwie R, G, B. Wspomniane 60 zdjęć z wyseparowanymi kolorami uzyskałem modyfikując pkt.5. mojej ulubionej procedury z portalu Citizen Sky. Zamiast operacji "Iris menu\digital photo\RGB Separation" dla bieżącej fotki w pamięci Irisa - wykonałem operację "Iris menu\digital photo\Sequence RGB Separation", która rozseparowała 20 zdjęć "img-reg1.pic" ..."img-reg20.pic" na 60 zdjęć w barwach R,G,B (pliki "final-r1.pic" ... final-r20.pic, .... "final-g20.pic").

Następnie trzykrotnie wykonywałem "fotometrię automatyczną" w Irisie dla poszczególnych barwy. Wyniki skopiowałem do załączonego arkusza kalkulacyjnego w pkt.4, gdzie wyznaczyłem odpowiednie średnie jasności instrumentalne oraz odchylenia standardowe.

Jasności instrumentalne gwiazdy zmiennej, porównania i testowa wyznaczone powyższymi dwoma sposobami różnią się w granicach 0,01 magnitudo.

Preferuję wyniki uzyskane sposobem 3b) ze względu możliwość wyznaczenia jasności wraz z błędem pomiaru.

Jednak kolejne pomiary fotometrycznych b Per techniką DSLR będę musiał zrobić na zestawach po 50 zdjęć Z 6-sekundowymi ekspozycjami (+ darki i flaty). Jasności instrumentalne powinny być mierzone na zdjęciach eksponowanych minimum przez 60 sekund, aby uśrednić podaność małych apertur na scyntylacje atmosferyczne. Pomiary fotometryczne na 5 zestackowanych zdjęciach (każde z nich to stack z 10 zdjęć x 6s ekspozycja) pozwalają dokładniej wyznaczyć jasności instrumentalne gwiazd oraz błędy pomiarów. Pisze o tym guru fotometrii DSLR Roger Pieri:

The technique used by several of us at Citizen Sky is to group the images in 5 series, stack each of the series, compute the sigma from the 5 results. The confidence level from 5 values is not very high but proved enough for that purpose. Each series should accumulate at least 60s of exposure (so small apertures are scintillation sensitive !) I often use 5 x 10 images of 10 sec with a 200mm lens F4, 50 mm aperture.

post-765-13769987924_thumb.jpg

post-765-137699879246_thumb.jpg

post-765-137699879252_thumb.jpg

EQ3_2 z napędem w RA + Cannon 400D + obiektywy 300/200/85mm 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 2 tygodnie później...

Pilnie potrzebne są obserwacje fotometryczne b Per  - szczegóły w informacji AAVSO!!!  

Prawdopodobnie teraz przez 4 dni trwa zaćmienie w tym systemie.   

Zgodnie z efemerydą w dniach 26-30 stycznia 2013r. na elipsoidaną zmienność składników A i B tego układu potrójnego powinno się nałożyć zaćmienie (lub zaćmienia?) składnika C. Wygląda na to, że jednak zaćmienie rozpoczęło się tydzień później niż przewiduje efemeryda.  Pojedyńczy pomiar fotmetryczny J.Fox'a pokazuje spadek jasności p Per aż do 4,75V. Jest to fotometria fotoelektryczna z dokładnością do 0,01mag. Dotychczas b Per wykazywała zmiany jasności 4,52-4,68V. Poniżej załączyłem aktualne obserwacje z bazy AAVSO w barwach V/TG (moje są oznaczone niebieskim kwadratmi). Niestety u mnie pogoda jest pod psem ...  :(

 

Zachęcam tych obserwatorów, którzy widzą gwiazdy do wykonania serii fotografii zwykłą lustrzanką  z obiektywem o ogniskowej rzędu 50mm - 200mm w formacie RAW.  Ja np. robię 50  fotek Cannonem 400D z obiektywem 85mm F2,8, 200ISO, 6 sekund ekspozycja. Najważniejsze jest,a by nie prześwietlić trzech mierzonych gwiazd.

Mogę pomóc przy obróbce zdjęć fotograficznych pod kontem fotometrii ...

post-765-137699879818_thumb.jpg

EQ3_2 z napędem w RA + Cannon 400D + obiektywy 300/200/85mm 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jednak dzisiaj w nocy udało mi się zrobię fotometrię b Per. Około godz. 2 zrobiły się dwie małe przerwy pomiędzy chmurami. Najpierw zrobiłem 20 zdjęć,  kilka minut później kolejne 30. Wyniki obserwacji widać załączonym rysunku. 

Moja obserwacja z dzisiejszej nocy również potwierdza, że trwa zaćmienie !!! 

W układzie b Per zdarza się ono raz na około 2 lata. Po raz pierwszy wieksza liczba ludzi obserwuje to zjawisko.

post-765-137699879837_thumb.jpg

EQ3_2 z napędem w RA + Cannon 400D + obiektywy 300/200/85mm 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tej zimy praktycznie nie ma pogody do robienia obserwacji astronomicznych w mojej okolicy (lewobrzeżna część Szczecina). Cały czas suną chmury z różnych stron świata. Mnie zadowala nawet 15 minut dobrej pogody. Wystarcza to do zrobienia fotek ze statywu dla kilku gwiazd zmiennych. Jedyną moją nadzieją są dziury w chmurach.

Na przykład dzisiaj wieczorem prognoza ICM-u wskazywała na praktycznie 100% zachmurzenie przez całą noc.  Z Bałkanów napływają chmurzyska. Ale od godz. 18 obserwowałem na mapach sat24 dziurę, która pojawiła się na Czechami i przemieszczała sią wzdłuż zachodniej granicy Polski. Około godziny 22:15 -22:30 Szczecin znalazł się w jej centrum - co widać na załączonym rysunku. Widać było gwiazdy do około 4,5 - 5-tej wielkości gwiazdowej Wtedy zrobiłem fotki do fotometrii gwiazd zmiennych b Per i AZ Cas. A teraz dziura znika nad Bałtykiem ... :( 

post-765-137699880308_thumb.jpg

EQ3_2 z napędem w RA + Cannon 400D + obiektywy 300/200/85mm 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 1 rok później...

b Persei (nie mylić z beta Persei czyli Algolem) jest intrygującym układem potrójnym, gdzie dwie gwiazdy AB tworzą ciasny układ podwójny o okresie 1.527 dni. Cały czas jasność obiektu AB zmienia się o amplitudzie około +-0.03 mag, ponieważ obie gwiazdy mają elipsoidalny kształ, a wypadkowa jasność zmienia się w wyniku zmian powierzchni świecącej w kierunku obserwatora.

post-645-0-66820000-1421154507.gif

RYSUNEK z animowanym GIF-em za układem zmiennym elipsoidalnie b Per AB.

 

 

Jednak raz na ok.702 dni na tle obu gwiazd AB przechodzi trzecia gwiazda C, powodując spadek jasności o około 0.15mag.

Ostatnie takie zaćmienie obserwowano w lutym 2013r. (tydzień później niż efemeryda prognozowała).

post-645-0-48420200-1421154620_thumb.jpg

RYSUNEK. Ostatnie obserwowane zaćmienie b Per w lutym 2013r.

 

 

Z obserwacji wynika (patrz tutaj), że prawdodpodobnie właśnie trwa. Zaćmienie rozpoczęło się prawdopdobnie 11.1(UT)stycznia 2015r.

post-645-0-11699200-1421154654_thumb.jpg

RYSUNEK. Aktualne obserwacje b Per w bazie AAVSO.

 

 

Zachęcam do obserwacji fotometrycznych b Per techniką CCD/PEP/DSLR. Obserwacje b Per są nadal potrzebne przynajmniej do 26 stycznia 2015r., gdyż obiekt jest obserwowany przez zawodowych astronomów pod kierownictwem Zavala techniką interferometrii optycznej (patrz: AAVSO alert nr 476, AAVSO#333, AAVSO alert nr 507, AAVSO#394, ).

Więcej informacji na temat zaćmienia b Persei w styczniu 2015r. można znaleźć pod następującym odnośnikiem: http://inside.warren-wilson.edu/~dcollins/bPersei/

 

 

PS

Mam prośbę (o ile to możliwe?), aby administrator FA zmienił nazwę tematu tego wątku

z "Podwójne zaćmienie b Persei: 26-30 stycznia 2013r."

na "Zaćmienia b Persei (nie mylić z beta Persei)".

Będzie to bardziej uniwersalne.

 • Like 4

EQ3_2 z napędem w RA + Cannon 400D + obiektywy 300/200/85mm 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 6 miesięcy później...

W styczniu 2015 roku (11-14stycznia) zostało zaobserwowane drugie zaćmienie w historii obserwacji b Persei.

Oto krzywa blasku z tego zaćmienia dostępna na stronie internetowej D.Collins'a ?b Persei eclipse ? 2015?.

Na zmienność blasku spowodowaną elipsoidalnym kształtem składników bPer A + bPer B nałożył się tranzyt składnika bPer C na ich tle.

post-645-0-36239300-1437598770_thumb.jpg

 

Niezwykle wygląda symulacja zaćmienia b Persei ze stycznia 2015r. - przepiękne spotkanie trzech gwiazd!!!

Aby ją zobaczyć w pełnej krasie należy kliknąć na rysunek.

Trzy składniki gwiazdowe b Persei są pokazne w "okienku" 20mas x 20mas (0,02" x 0,02", mas <-- milisekunda łuku)

post-645-0-54730600-1437598981_thumb.gif

 

Dla tych co za szybko się to wszystko kręci polecam wersję statyczną tej symulacji zaćmienia z najnowszej Proximy - artykuł na stronach 27-34

pt. "Obserwacje zaćmień w potrójnym systemie b Persei luty 2013/styczeń 2015r."

http://www.astronomica.pl/proxima21.pdf

 

Póki co - czekamy na kolejne zaćmienie w połowie grudnia 2016 roku ... :)

 • Like 3

EQ3_2 z napędem w RA + Cannon 400D + obiektywy 300/200/85mm 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 1 miesiąc później...
 • 5 miesięcy później...

Na 7 marca 2016 r. jest prognozowane zaćmienie wtórne w unikalnym potrójnym układzie zaćmieniowym b Persei. Jest to pierwsza w historii próba obserwacji zaćmienia wtórnego w tym układzie. Podczas wtórnego zaćmienia b Persei trzecia gwiazda przechodzi za dwoma składnikami zmiennym elipsoidalnie (amplituda V=0.06 mag z okresem 1,523 dnia) - odwrotnie niż podczas zaćmienia głównego, które ostatnio było obserwowane w styczniu 2015 r.

Poniżej jest pokazana prognozowana krzywa blasku zaćmienia (kolor niebieski)

bPerseiProposedLightCurve_Sanborn.png.e1


Konieczne są ciągłe obserwacje na całej Ziemi począwszy od 1 marca (fotometria CCD, DSLR, PEP). Dane spoza zaćmienia zostaną wykorzystane do kalibracji poprawek jasnościowych pomiędzy różnymi obserwatorami.


Materiały źródłowe:
[1] https://www.aavso.org/aavso-alert-notice-537
[2] https://www.aavso.org/b-persei-campaign
[3] http://inside.warren-wilson.edu/~dcollins/bPersei/bPersei2015Eclipse/b_Persei2015eclipse.html
 

 • Like 3

EQ3_2 z napędem w RA + Cannon 400D + obiektywy 300/200/85mm 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 2 tygodnie później...

Ponad 2 dni po prognozowanym zaćmieniu rozpoczęło się zaćmienie wtórne w systemie b Per (trzeci składnik przechodzi za dwoma składnikami zmiennymi elipsoidalnie). Jest to pierwsze obserwowane zaćmienie wtórne. Zaćmienie potrwa łącznie 2-3dni. Zachęcam do obserwacji!
Też zebrałem trochę obserwacji z 7 i 8 marca 2016r., ale niestety nie z 9 marca :( Jeszcze ich nie opracowałem.
Zacmienie_wt_b_Per_od10_marca_2016r.png.

 • Like 3

EQ3_2 z napędem w RA + Cannon 400D + obiektywy 300/200/85mm 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 8 miesięcy później...
Na początek krzywa blasku b Persei z zaćmienia wtórnego w marcu 2016r. -wystąpiło mniej "esów-floresów" niż w zaćmieniu głównym w styczniu 2015r. :)
bPerEclipseMarch2016.png

W piątek 2 grudnia 2016r. został opublikowany alert na partalu AAVSO dotyczący obserwacji zaćmienia głównego b Persei około 15 grudnia 2016r. Potrzebna jest ciągła fotometria ("time-series") w standardowym dżonsonowskim filtrze V począwszy od 8 grudnia 2016 oraz tydzień po zaćmieniu. Podczas tej akcji obserwacyjnej można wykorzystać jako gwiazdę testową (check star) HIP 20370 (SAO 39484) o jasności około 7,4 mag - o ile zestaw obserwacyjny posiada pole widzenia około stopnia. Ale jako gwiazda testowa może być wykorzystana każda inna gwiazda w polu widzenia setupu z listy zalecanej przez AAVSO.
 
Poniżej załączyłem nieco "starą" mapkę okolicy b Persei pobraną tutaj. Zgadza się zalecana gwiazda porównania tak jak w poprzednich sesjach obserwacyjnych, czyli HIP 20156 = SAO 39457 = HR 1330 = HD 27084 o jasności V=5.456. Natomiast odnośnie wyboru gwiazdy testowej jest pewna dowolność - o ile ta gwiazda jest na liście gwiazd porównania AAVSO dla tego obszaru nieba.
Mapka_b_Per.png
 
 
Potrzebna jest fotometria CCD / DSLR / PEP z dokładnością 0,01 mag. Jest to bardzo jasna gwiazda (V ~ 4.57 mag). Ze względu na scyntylacje atmosferyczne należy tak skonfigurować zestaw do fotometrii, aby ekspozycje trwały przynajmniej 15 sekund przez prześwietlenia b Per lub gwiazdy porównania SAO 39457 (duża przysłona obiektywu, neutralny filtr przed teleskopem, itp.). Obrazy gwiazd należy rozogniskować (szczególne zestawy DSLR), aby uniknąć "niedopróbkowania" (under-sampling). Do bazy AAVSO należy wprowadzić uśredniony wynik obserwacji fotometrycznych z 5-20 takich pomiarów (lub alternatywnie - pomiar jasności na uśrednionym zdjęciu).
 
Potrzebne są obserwacje zarówno w czasie zaćmienia b Persei jak i poza nim. Te ostatnie pozwolą skalibrować wyniki różnych obserwatorów.
Zaćmienie b Persei trwa kilka dni i konieczne są ciągłe obserwacje w tym czasie. Zawsze dobre pokrycie obserwacjami jest we wschodniej części Ameryki Pn i w Europie. Natomiast brakuje pokrycia obserwacjami ze stref czasowych: zachodnie wybrzeże Ameryki Pn, Hawaje i inne wyspy pacyficzne oraz Azja.
 
Materiały pomocnicze dotyczące obserwacji zaćmienia głównego około 15 grudnia 2016r.:
1. AAVSO Alert Notice 563: Observations requested for b Per December 2016 eclipse.
2. Wątek na forum AAVSO poświęcony obserwacjom zaćmienia b Persei
 

EQ3_2 z napędem w RA + Cannon 400D + obiektywy 300/200/85mm 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 2 tygodnie później...

Zaćmienie B Persei  tuż tuż ...
Może nawet rozpocząć się dzisiaj (taka jest efemeryda ...) i potrwa około 3 dni.

W dn.12 grudnia zrobiłem serię 1-godzinnych obserwacji b Persei: Canon 400D + Tair 300mm F/4,5 na EQ3-2 z napędem w RA. Była to seria ekspozycji 30 sekundowych. Aby nie prześwietlić obraz gwiazd rozogniskowałem do ponad 20 pikseli średnicy. Całość procesu obróbki zdjęć i fotometrię aperturową zrobiłem za pomoca IRIS-a. Jako gwiazdę porównania wziąłem tą co wyszyscy - "55" (oznaczenie na mapkach AAVSO, inne oznaczenia: HIP 20156 = SAO 39457 = HR 1330 = HD 27084 ), a jako gw. porównania wziąłem polecaną w alercie nr 563  gwiazdę HIP 20370 (ma ona zaletę, że jest blisko b Per, ale jest bardzo czerwona B-V=1,36 mag i kiepsko transformuje się do dżonsonowskiego V przy fotometri DSLR). Muszę znaleźć lepszą gwiazdkę testową.

AutoFotometria_b_per_.jpg

 

Wyniki mojej fotometrii w barwie V z bezpośrednich pomiarów 30-sek ekspozycji i uśrednione z 5 klatek

Moje_b_Per_30_sek_eksp.jpg

 

 

Moje_b_Per_5x30_sek_eksp.jpg

 

Wyniki moich obserwacji na tle danych AAVSO (czerwony kwadrat - jeszcze ich nie wrzucałem, muszę wyjaśnić temat gw. testowej...)

B_Per_AAVSO.jpg

 

 

 

 

Niektórzy robią fotometrię b Persei nawet 12-calowym Newtonem!!!
https://www.aavso.org/comment/52376#comment-52376
Tzn. 12"F4 Newton, Atik314L+ and Jhonson-V filter (FOV ok. 25'). Jak gw. porównania - "55". Ale można wziąć 9.2mag star TYC 3336-2059-1.

 

b_PEr_2016-12-11.jpg

 

 

 • Like 2

EQ3_2 z napędem w RA + Cannon 400D + obiektywy 300/200/85mm 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Już rozpoczęło się zaćmienie w potrójnym układzie b Persei - 15 grudnia 2016r. po godz.22:30 UT
Pierwszy zauważył początek zaćmienia francuski miłośnik astronomii Roger Pieri, który prowadzi obserwacje metodą DSLR.
Bardziej szczegółowe informacje przedstawił Donald Collins obserwujący w USA techniką CCD - po godz. 0,4 UT jasność zaczęła stopniowo spadać od 4,64 mag do 4,70 mag.
bPerDec16to0300UT.png

A u nas niestety, podobnie jak w przypadku ostatnich trzech obserwowanych zaćmień głównych b Persei - chmurwy, chmurwy, chmurwy :(
Trzebaby wyjechać na trzy dni z tej pochmurnej północy - podobno na południu Polski w nocy mają być widoczne gwiazdy?
Ech... Zaćmienie główne b Persei zdarza się raz na około 700 dni i trwa tylko 3 dni :(
 
Szn_prognoza_pogody_2016_12_16.png
 

EQ3_2 z napędem w RA + Cannon 400D + obiektywy 300/200/85mm 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 2 tygodnie później...
Zaliczyłem najka trwającego prawie 10 godzin w krzywej blasku podczas zaćmienia b Persei.
:):):)
 
Pogoda się uśmiechnęła do mnie 16 grudnia, gdy w nią zwątpiłem. Pisałem o tym w smutnych słowach w poprzednim poście. Wyszedłem z roboty po 18 i kompletnie zaskoczony ciągnąłem obserwacje b Persei od mniej więcej 19:30 do 5 rano. Pogoda nie była nadzwyczajna, ale dobra i taka. Do północy szwendało się trochę chmur po niebie i chwilami musiałem czekać na widoczność b Persei, a gwiazd nie było widać poniżej 30 stopni nad horyzonetem. Po północy przyszły cirrusy, które szczęśliwie omijały okolice b Persei. No i przed północą wylazł Księżyc na nieboskłon, ale to specjalnie nie przeszkadzało w fotometrii DSLR b Persei.
 
Było to moje trzecie zaćmienie główne b Persei, które szczęśliwe w końcu obserwowałem aż przez całą noc. Podczas pierwszego (... w historii ludzkości :) ) zaćmnienia obserwowanego w lutym 2013 roku udało mi się złapać tylko parę minut obserwacyjnych pomiędzy chmurami. W połowie stycznia 2015 roku nawet nie próbowałem (pogoda jak zwykle kiepska + przeziębienie). Dopiero szczęście dopisało mi podczas ostatniego zaćmienia w połowie grudnia 2016 roku - cała noc obserwacji!!!
Warunki obserwacyjne będą się pogarszały podczas kolejnych zaćmień głównych: połowa listopada 2018r., październik 2020r., wrzesień 2022r. ...).

Moje obserwacje już wrzuciłem do bazy AAVSO oraz prześlę do polskiej bazy obserwacji gwiazd zmiennych.
Zacmienie_b_Per_2016_rybi.png
 
 
Krzywa blasku AAVSO wygląda dość chaotycznie, ale to jest wynik braku kalibracji. Niektórzy obserwatorzy wrzucają obserwacje bez redukcji do standardowych jasności astronomicznych. Moje obserwacje (nick AAVSO: BRIA), zredukowane do standardowej janości dżonsonowskiej V w tej chwili nadają się tylko do porównania z wynikami obserwatora o nicku PROC, który również wprowadził obserwacji przetransformowane do V. Szczęśliwie obaj złapaliśmy tego samego "najka"  w krzywej blasku. Aczkolwiek PROC rozpoczął obserwacje wcześniej ode mnie i skończył wcześniej.
Zainteresowany tym tematem emerytowany astronom Donald Collins będzie porządkował te obserwacje.
Zacmienie_b_Per_2016_rybi_vs_PROC.png
 
Całość procesu opracowania zdjęć i fotometrii aperturowej wykonałem korzystając z IRISA. Obliczenia wykonałem excelu (w załączeniu).
 
 

B_Per_2016_12_16(zmienic_rozszerzenie_na_xls).txt

 • Like 2

EQ3_2 z napędem w RA + Cannon 400D + obiektywy 300/200/85mm 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 1 rok później...

Zbliża się kolejne zaćmienie w jasnym (4,57V) układzie potrójnym b Persei, gdzie raz na ~704 dni składnik "C" przechodzi przed lub za podwójnym układem elipsoidalnie zmiennym "A+B" o okresie ~1,5 dnia.

Zgodnie z efemerydą w dn.12 lutego 2018 r. powinno nastąpić zaćmienie główne (tranzyt C na tle składników B+C). 

"Gwiazdka" jest przyjemna do obserwacji. Nie trzeba robić wyszukanych transformacji - (B-V) tylko 0,054 mag. Wystarczy ciągła fotometrią DSLR/CCD w okresie od 5 do 19 lutego 2018 r. (tydzień przed i tydzień po zaćmieniu). 
Istotne jest, aby wykonać serię ciągłych obserwacji fotometrycznych (... 1-2 godziny) do celów kalibracyjnych w tygodniu przed zaćmieniem (lub po zaćmieniu).
A w czasie zaćmienia (12 lutego 2018r +- 2 dni) robić "do upadłego" fotometrię b Persei (np. w grudniu 2016. przez 10 godzin w sposób ciągły obserwowałem fazę zaćmienia - tylko wtedy w mojej okolicy pogoda zgrała się z zaćmieniem w ciągu ostatnich 5 lat!).

Przy fotometrii DSLR należy raportować obserwacje jako obserwacje standaryzowane TG lub po uwzględnieniu współczynnika transformacji TG -> Johnson-V jako "V".  Będzie tutaj minimalna poprawka transformacyjna, bo pomiędzy gwiazdą porównania i zmienną jest różnica B-V ~0,2 mag. Dla mojej lustrzanki współczynnik transformacji TG->Johnson-V  ostatnio wynosił -0,1486 co daje poprawkę pomiędzy TG i V około 0,03 mag (-0,1486 * 0,2).

Gwiazdy porównania i testowa może być analogiczna jak podczas obserwacji poprzednich zaćmień.
Gwiazda porównania HIP 20156 = SAO 39457 = HR 1330 = HD 27084 (gwiazda z etykietką '55' na dojściach AAVSO): 5,456V, B-V=0,219mag
Gwiazda testowa np. HIP 20370 = SAO 39484: 7,110V, B-V= 1,320 mag - o ile zestaw obserwacyjny posiada pole widzenia około stopnia.
Ale jako gwiazda testowa może być wykorzystana każda inna gwiazda w polu widzenia setupu z listy zalecanej przez AAVSO.

Mapka okolicy b Persei z wczesniejszych wpisów w tym wątku:
Mapka_b_Per.png


Zachęcam do obserwacji ...


Marzec 2016r. - ostatnie i jedyne obserwowane zaćmienie główne w układzie b Persei (tranzyt C na tle składników B+C).
Podobnej krzywej blasku należy spodziewać się tym razem.Figure3_bPerMar2016.thumb.png.481dfd25436aabd616716e8c3e643bca.png


Grudzień 2016r. - ostatnie obserwowane zaćmienie wtórne w układzie b Persei (tranzyt składników A+B na tle C)Figure4_Dec2016Eclipse.thumb.png.066dc8ecc467837d74517dbfe1624eeb.png

Materiały źródłowe:
[1] Alert AAVSO nr 610 - Anticipated primary eclipse of b Persei by the third star.
[2] Wątek na forum dyskusyjnym AAVSO - February 2018 b Per observing campaign.
[3] Wątek na forum dyskusyjnym AAVSO dot. spektroskopii - February 2018 b Per observing campaign - Spectroscopy

 • Like 2

EQ3_2 z napędem w RA + Cannon 400D + obiektywy 300/200/85mm 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 28.01.2018 o 21:31, Adam Derdzikowski napisał:

Zobaczymy, jak tym razem będzie z pogodą. To kolejne zaćmienie, które wypada w zimę. Być może następne wypadnie w korzystniejszej porze roku...

Adam, zimą dla b Persei są najlepsze warunki obserwacyjne, tylko niestety cały czas u nas są chmury. Można obserwować przez całą noc - ...naście godzin, co jest bardzo istotnej podczas ~3-4 dniowej fazy zaćmienia.

Z powodu specyficznego okresu orbitalnego ~704 dni kolejne zaćmienia b Persei "opóźniają się" o ~1 miesiąc, a dokładniej ~26 dni (2 x 365 dni = 730 dni - 704 dni).

Pierwsze obserwowane zaćmienie wtórne b Persei (tranzyt składników A+B na tle C) nastąpiło około 8 lutego 2013r.,
następne - około 13 stycznia 2015r.,
ostatnie - około 16 grudnia 2016r.
następne w przyszłości - listopad 2018r., październik 2020r., wrzesień 2022r., ... 

Pierwsze obserwowane zaćmienie główne b Persei (tranzyt składnika C na tle A+B) nastąpiło około 9 marca 2016r.,
następne/najbliższe - około 12 lutego 2018r.,
kolejne w przeszłości - styczeń 2020r., grudzień 2021r., ...

Nie do końca jest jasne, które zaćmienie w układzie b Persei jest główne, a które wtórne.
Przyjmuje się, że składniki A+B są odpowiednio typu widmowego "A2V" oraz "F", a składnik C - również typu "F".  W widmie obserwuje się tylko linie absorpcyjne najjaśniejszego składnika A2V!
Po obserwacjach zaćmienia w marcu 2016r. wydaje się, że właśnie to zaćmienie powinno być główne gdyż:
1. jest ono znacznie głębsze niż inne dotychczas zaobserwowane: ~0,35 vs ~0,15 mag; w zaćmieniu głównym jest spodziewany tranzyt ciemnego składnika C (Sp~"F") na tle jasnego A (Sp~"A2V");
2. potwierdza to zachowanie  się jedynych obserwowanych linii widmowych jasnego składnika ~A2V (obserwacje A. Miroshnichenko z jesieni 2016r. i zimy 2017r. - obserwacje trwają ...)

EQ3_2 z napędem w RA + Cannon 400D + obiektywy 300/200/85mm 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam świadomość, że noc jest odpowiednio długa zimą, żeby akurat to zjawisko obserwować, ale pogoda jest najczęściej tak fatalna... Że może lepiej zrobić latem cokolwiek niż nic. Może Brite powinien zająć się tą gwiazdą, przynajmniej w małym wycinku czasu. Nie wiem w tej chwili jakie są możliwości w tym zakresie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 2 tygodnie później...

Rozpoczęło się zaćmienie główne w potrójnym układzie b Persei - szczegóły "ogólnoświatowej " akcji obserwacyjnej można znaleźć pod poniższym odnośnikiem:

https://www.aavso.org/comment/58500#comment-58500

Zachęcam do obserwacji - szczególnie przez najbliższe 2-3 noce!!!

:) Ja też obserwuję ...

IMAG3278.thumb.jpg.2daa72e5fcc767d5b75b9dda09a5c6db.jpg

IMAG3288.thumb.jpg.15dea1cc116bb4ee3b97dd72bfb57a10.jpg

 • Like 2

EQ3_2 z napędem w RA + Cannon 400D + obiektywy 300/200/85mm 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wczoraj, mniej więcej na początku dn. 12 lutego 2018r. (czas UT) rozpoczęło się zaćmienie główne w potrójnym układzie b Persei. Wygląda na to, że obecne zaćmienie główne będzie miało zupełnie inny kształt krzywej blasku niż poprzednie w marcu 2016r. Wtedy nastąpił gwałtowny spadek jasności aż o 0,3 mag i głębokie dno, a teraz widać tylko jakieś esy-floresy ok. 0,15 mag.
 
Zachęcam do obserwacji!!!
Również obserwuję - ostatniej nocy od godz. 18 do 1 UT (z przerwami pomiędzy chmurami), ale obserwacji jeszcze nie raportowałem do bazy AAVSO.
Próbuję obserwować zaćmienia b Persei od ok. 5 lat, ale tak dobrej pogody podczas zaćmień tego układu jeszcze nie miałem!

Zacm_glowne_b_Per_luty_2018.png

 • Like 1

EQ3_2 z napędem w RA + Cannon 400D + obiektywy 300/200/85mm 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gratuluje udanych obserwacji :) mi w tym sezonie chyba nie uda się jej złapać, albo pogoda kiepska albo brak czasu. A ICM niestety nic dobrego nie wróży w najbliższym czasie :(

Liczba obserwacji gwiazd zmiennych: SOGZ: >11 000   AAVSO: >9000

Messier: 110/110      H400I: 400/400

http://sogz-ptma.urania.edu.pl/

Bogdan Kubiak

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 6 miesięcy później...

W ostatniej Proximie nr 31 ukazał się praktyczny poradnik obserwacyjny b Persei w wykorzystaniem zwykłych aparatów cyfrowych, który można pobrać wraz z Proximą nr 31 pod poniższym odnośnikiem.

http://www.proxima.org.pl/index.php/download-biuletyn-proxima-menu

Zachęcam do lektury, a  około 20  listopada 2018r. do fotometrii DSLR zaćmienia b Persei. W ostateczności fotometria CCD z filtrem Johnson-V też może być ... :)

 • Like 2

EQ3_2 z napędem w RA + Cannon 400D + obiektywy 300/200/85mm 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 2 miesiące później...


Około 20-21 listopada 2018r. rozpocznie się kolejne potrójne zaćmienie b Persei - szczegóły w alercie AAVSO nr 655:
https://www.aavso.org/aavso-alert-notice-655

i wątku dyskusyjnych AAVSO:
https://www.aavso.org/november-2018-b-per-campaign

Historię obserwacji dotychczasowych zaćmień widać na rysunku poniżej:
Zaćmienia wtórne (tranzyt AB na tle C)                                                              Zaćmienia główne (tranzyt C na tle AB)

Zacm_b_Per_2013_2018.thumb.png.d849889e133754aa5f216680eff2a0c9.png


Samo zaćmienie potrwa około 2-3 dni. Jednak potrzebne są obserwacje fotometryczne tydzień przed i tydzień po zaćmieniu za pomocą aparatów cyfrowych lub zestawów z kamerami CCD / CMOS. Wymagane jest wykonanie najprostszej standaryzowanej fotometrii różnicowej b Persei ze zdjęć uzyskanych aparatem cyfrowym z wyseparowanymi pikselami w kolorze zielonym (TG) lub z monochromatycznej kamery CCD / CMOS ze standardowym filtrem astronomicznym Johnson-V. Aby wykonać fotometrię różnicową b Per na każdym zdjęciu skorygowanym o efekty instrumentalne należy:
    ? zmierzyć jasność instrumentalną trzech gwiazd (gwiazda porównania HIP 20156, zmienna b Per, testowa np. HIP 20370),
    ? obliczyć różnice jasności gwiazdy testowej i zmiennej względem gwiazdy porównania,
    ? dodać jasność katalogową gwiazdy porównania (V = 5,456 mag) do obliczonych różnic.
Wyniki obserwacji (jasność b Per i gwiazdy testowej) należy zaraportować w bazie AAVSO i polskiej bazie obserwacji gwiazd zmiennych.

Rys_07_lewo_pionowo_2018_02_12_b_Per_img-reg(stacked_1_196).thumb.jpg.a0c0b0faccff4b37ce2bda1cd53bb150.jpg

Więcej informacji o układzie b Persei AB-C można znaleźć w mini-monografiach opublikowanych w Proximie nr 31:
http://www.proxima.org.pl/index.php/download-biuletyn-proxima-menu
proxima31.jpg

jak również w najnowszej Uranii 5/2018:
http://www.urania.edu.pl/urania/urania-nr-5-2018.html

Urania_5_2018.png.e3bc2232ad2fd568e0ec2980372c6420.png

Ogólnie o fotometrii lustrzankowej (DSLR) i w szczególności o fotometrii b Persei można poczytać i praktycznie poćwiczyć na podstawie materiałów dostępnych na portalu Proxima pod odnośnikiem:
http://www.proxima.org.pl/index.php/item/84-materialy-do-fotometrii-lustrzankowej-dslr-w-jezyku-polskim

 

Jak zwykle zachęcam do obserwacji DSLR (barwa T-G)  i CCD (barwa Johnson-V) kolejnego zaćmienia tym razem wtórnego (tranzyt AB na tle C) ...

 • Like 1

EQ3_2 z napędem w RA + Cannon 400D + obiektywy 300/200/85mm 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zaćmienie b Persei zbliża się wielkimi krokami - najprawdopodobniej rozpocznie się 20 listopada i będzie wyglądało jakoś tak:
SimulationPredictNov2018.png.9b38243313ee784ec36c642ebc39ee3e.png

Na razie obserwujemy zmienność elipsoidalną :

B_Per_przed_zacmieniem.thumb.png.1651668bc96859da7eb11f251e801794.png

 

A poza tym ... :) 

 

b_Per_800px-Unclesamwantyou.thumb.png.ab8c7af5a3f12553dc82ed8a13e94612.png

 

 

 • Like 1
 • Haha 1

EQ3_2 z napędem w RA + Cannon 400D + obiektywy 300/200/85mm 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.

 • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.

© Robert Twarogal * forumastronomiczne.pl * (2010-2023)