Skocz do zawartości

Konkurs Wiedzy Astronomicznej - WYNIKI


Rekomendowane odpowiedzi

I ETAP
 
Poprawne odpowiedzi:
 
UKŁAD SŁONECZNY

1. W jakich gwiazdozbiorach znajdują się bieguny niebieskie planety Uran?
d) Orion i Wężownik

2. Ile księżyców w Układzie Słonecznym posiada własne dipolowe pole magnetyczne tworzące własną magnetosferę?
b ) 1*

3. Drugą największą gęstość wśród planet Układu Słonecznego posiada:
a) Merkury*

4.Góry Maxwella to masyw górski znajdujący się na:
c) Wenus*

5. Spłaszczenie której planety Układu Słonecznego jest największe w stosunku do średnicy samej planety?
b ) Saturna*

GŁĘBOKI KOSMOS/ASTROFIZYKA/KOSMOLOGIA

6. Galaktyka o oznaczeniu Sb według klasyfikacji Hubble?a to galaktyka:
a) Spiralna bez poprzeczki*

7. Silne, pozagalaktyczne źródła promieniowania radiowego, charakteryzujące się szybkimi zmianami jasności i polaryzacji to:
c) Lacertydy*

8. Pierwsze pozasłoneczne źródło promieniowania rentgenowskiego, odkryte przez człowieka to:
c) Scorpius X-1*

9. Która z wielkoskalowych struktur Wszechświata znajduje się na północnej półkuli nieba?
d) Wielka Ściana*

10. Era Wielkiej Unifikacji to w chronologii rozwoju Wszechświata:
b )  Faza druga*

11. Która nazwa nie jest powiązana ze zjawiskiem soczewkowania grawitacyjnego?
e) Soczewka Fresnela*

12. Który z wymienionych obiektów z Katalogu Messiera jest galaktyką?
e) M49*

13. NGC 1976 to:
d) Mgławica Oriona*

14. Najjaśniejsza i najbliższa supernowa obserwowana w XX wieku znajdowała się w:
b ) Wielkim Obłoku Magellana*

15. Jasność obiektu obejmująca całe spektrum promieniowania to:
b ) Jasność bolometryczna*

ASTRONAUTYKA

16. Jak nazywał się pierwszy obiekt stworzony przez człowieka, który dotarł do powierzchni innej planety?
c) Wenera 3*

17. Które ?narzędzie badawcze zbudowane przez człowieka, jako jedyne prowadziło bezpośrednie obserwacje zderzenia komety Shoemaker-Levy 9 z Jowiszem?
b ) Sonda Galileo*

18. Która z wymienionych sond kosmicznych nie miała na celu zbadania badania Komety Halleya w 1986 roku?
e) Sonda Akatsuki*

19. Satelita ROSAT prowadził badania w zakresie promieniowania:
e) Rentgenowskiego i Ultrafioletowego*

20. Ile lat miał najmłodszy do tej pory człowiek, który odbył lot w kosmos?
c) Niecałe 26*

HISTORIA ASTRONOMII I SPRZĘT ASTRONOMICZNY

21. Który z wymienionych gwiazdozbiorów nie został zaproponowany przez Jana Heweliusza?
c) Delfin*

22. W jakim kraju znajduje się największy w pełni ruchomy radioteleskop na Świecie?
d) W Stanach Zjednoczonych*

23. Jaki materiał stanowi główny składnik lustra planowanego Teleskopu Jamesa Webba?
a) Beryl*

24. Jak nazwano fałszywy księżyc Wenus, którego zaobserwowanie ogłosił Giovanni Cassini w XVII wieku?
b ) Neith*

25. Kto stworzył pierwszy atlas nieba, którego mapy obejmowały całą sferę niebieską?
e) Johann Bayer*

NATURA GWIAZD - PYTANIA KRZYSZTOFA KIDY

1) Jak nazywa się powstałe w wyniku niestabilności grawitacyjnej zagęszczenie obłoku materii międzygwiazdowej, czerpiące energię z procesu kolapsu i będące początkowym etapem ewolucji gwiazdy?
(prawidłowa odpowiedź: protogwiazda)

2) W jakim momencie gwiazda osiąga tzw. ciąg główny wieku zerowego?
(prawidłowa odpowiedź: gdy w jej wnętrzu zapoczątkowane zostają procesy syntezy termojądrowej, reakcji termojądrowej. Uznawałem też odpowiedzi o rozpoczęciu spalania wodoru.)

3) W astronomii typ widmowy gwiazd to klasyfikacja gwiazd oparta na widmie wysyłanego przez nią światła. Widmo światła emitowanego przez gwiazdę jest określone przez 3  podstawowe parametry atmosfery gwiazdy. Jakie to parametry?
(prawidłowa odpowiedź: temperatura, ciśnienie gazu, skład chemiczny)

4) Jak nazywa się obserwowana wielkość gwiazdowa wyrażona w magnitudo, jaką miałaby gwiazda oglądana z odległości 10 pc, przy braku pochłaniania światła w przestrzeni międzygwiezdnej ?
(prawidłowa odpowiedź: jasność absolutna, wielkość absolutna).

5) Kto opracował diagram klasyfikujący gwiazdy w zależności od typu widmowego oraz jasności absolutnej?
(prawidłowa odpowiedź: E. Hertzsprung i H.N. Russell,?. a dokładniej w 1913 r. udoskonalony przez H.N. Russella)

WYNIKI:
 234.jpg

 

Na serwerze forum, coby nie zginęło:

post-355-0-88532600-1395263802_thumb.jpg

 • Like 2

sygna.jpg.34b28ab2c3163f0993f91c21ee542ccd.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 4 tygodnie później...
PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI I WYNIKI II ETAPU
 
 
UKŁAD SŁONECZNY
 
1.  Orbita której planety Układu Słonecznego jest najbardziej zbliżona do koła?
b ) Wenus
 
2. Obiektem Układu Słonecznego o największym znanym albedo jest?
b ) Enceladus
 
3. Które dwa z wymienionych zjawisk nie występują bądź nie występowały na Jowiszu?
b ) Wielka Biała Plama
e) Wielka Ciemna Plama
 
4. Ile planet w Układzie Słonecznym nie posiada nazwy wywodzącej się z panteonu rzymskich bogów?
c) 2
 
5. Wskaż prawidłową odpowiedź:
c) Uran ma większą średnicę i mniejszą masę niż Neptun
 
 
GŁĘBOKI KOSMOS/ASTROFIZYKA/KOSMOLOGIA
 
6. Messier 82 zwany potocznie "Galaktyką Cygaro" to galaktyka:
a) Spiralna
 
7. W którym ramieniu Drogi Mlecznej znajduje się Układ Słoneczny?
c) Oriona
 
8. NGC1 to:
e) Galaktyka
 
9.Ogólne określenie punktu orbity, który znajduje się najdalej od ciała wokół którego ta orbita się znajduje to:
d) Apocentrum
 
10. Pierwszy żółty karzeł (oprócz Słońca), wokół którego odkryto planetę, znajduje się w gwiazdozbiorze:
b ) Pegaza
 
11. Długość promienia widzialnego (obserwowalnego) Wszechświata oceniana jest na:
c) ok. 46 mld lat świetlnych
 
12. Określenie "Bąbel Lokalny" odnosi się do:
d) Przestrzeni w której znajduje się Układ Słoneczny
 
13. Grupa Lokalna Galaktyk znajduje się w Supergromadzie Lokalnej zwanej też:
a) Supergromada w Pannie
 
14. Które z wymienionych radioźródeł znajduje się w naszej galaktyce?
c) Cassiopeia A
 
15. Najczęściej występującym pierwiastkiem chemicznym we Wszechświecie poza wodorem i helem jest:
b ) Tlen
 
ASTRONAUTYKA
 
16. Pierwszym sztucznym satelitą innej niż Ziemia planety był:
e) Mariner 9
 
17. TMK - radziecki projekt załogowych misji w kierunku Wenus i Marsa nie doszedł do skutku z powodu:
a) Problemów technicznych
 
18. Pierwszej fotografii księżyca planetoidy dokonała sonda:
d) Galileo
 
 
19. Mirosław Hermaszewski był pierwszym (i jedynym) Polakiem, który odbył lot w kosmos. Ile krajów miało swoich przedstawicieli w kosmosie wcześniej niż Polska?
b ) 3
 
20. Częścią Międzynarodowej Stacji Kosmicznej nie jest moduł:
c) Priroda
 
HISTORIA ASTRONOMII I SPRZĘT ASTRONOMICZNY
 
21. Największy obecnie refraktor na Świecie znajduje się:
a) W Stanach Zjednoczonych
 
22. Pierwszym obiektem, który stał się celem Kosmicznego Teleskopu Hubble'a była:
d) Gromada Otwarta
 
23. Który z wymienionych dużych teleskopów, umieszczony jest na montażu paralaktycznym?
b ) Teleskop Hale'a
 
24. Giovanni Cassini był dyrektorem obserwatorium w:
b )Paryżu
 
25. W jakim celu na przełomie XVIII i XIX wieku stworzono tzw "Policję Nieba", do której należeli m.in William Herschell i Charles Messier?
c) Znalezienie planety między Marsem a Jowiszem.
 
 
NATURA GWIAZD
 
1) Jak inaczej nazywana jest klasyfikacja widmowa Yerkes,  stworzona w 1943 roku przez W.M.Morgana, P.C.Keenana i E.Kellman z obserwatorium w Yerkes, będąca rozszerzeniem do klasycznej klasyfikacji widmowej gwiazd?
 
d) Klasa jasności gwiazd
 
2) Ile obecnie rozróżniamy klas jasności gwiazd?
 
c) 8
 
 
3) Jak nazywa się mała i stosunkowo chłodna gwiazda ciągu głównego typu widmowego K lub M, której masa nie przekracza 0,4-0,6 masy Słońca, a z powodu wolnego tempa spalania wodoru, bardzo wolno ewoluująca? Szacuje się, że nawet 80% gwiazd Galaktyki może być tego typu gwiazdami.
 
c) Czerwony karzeł
 
4) Układ kataklizmiczny, będący bardzo ciasnym układem podwójnym gwiazd (gwiazda ciągu głównego + biały karzeł) o bardzo silnym polu magnetycznym, w którym zachodzi zjawisko akrecji kolumnowej to:
 
a) Polar
 
5) Gwiazda neutronowa posiadająca bardzo silne pole magnetyczne i emitująca cykliczne rozbłyski promieniowania gamma i promieniowania rentgenowskiego to:
 
b ) Magnetar
 
 
6e100faac02cb27f.jpg

post-386-0-90464900-1397670960_thumb.jpg

 • Like 5

9ddf8362b5ad270bgen.jpg
Lidletka 10x50 :P

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 1 miesiąc później...
ODPOWIEDZI  I WYNIKI 3 ETAPU.
 
UKŁAD SŁONECZNY
 
1.  Uszereguj księżyce od największego do najmniejszego:
 
a) Ganimedes, Tytan, Kallisto, Księżyc* 
 
 
2. W czasie kiedy czytasz to pytanie (zakładam 5 sekund), Ziemia na swej orbicie przemierzyła...
 
a) ok. 150 km* 
 
 
3. Uszereguj planety od posiadającej największą gęstość:
 
b ) Neptun, Jowisz, Uran, Saturn* 
 
 
4. Planetą, której orbita jest najbardziej odchylona od płaszczyzny ekliptyki jest:
 
c) Merkury*
 
 
5. Która z par zawiera 2 planety posiadające większe przyspieszenie grawtitacyjne na powierzchni niż Ziemia?
 
b ) Jowisz i Neptun*
 
 
GŁĘBOKI KOSMOS/ASTROFIZYKA/KOSMOLOGIA
 
6. Który z gwiazdozbiorów posiada największą powierzchnię?
 
e) Hydra*
 
 
7. Z jaką prędkością porusza się Słońce w kierunku swojego apeksu w gwiazdozbiorze Herkulesa?
 
a) ok. 16,5 km/s*
 
 
8. Jedno z ramion Drogi Mlecznej to:
 
c) Bliskie Ramię Trzech Kiloparseków*
 
 
9. Kiedy w Polsce najlepiej widoczna jest druga pod względem jasności gromada kulista na niebie?
 
e) Nie jest widoczna z Polski*
 
 
10. Największe galaktyki eliptyczne oznaczane są symbolem:
 
c) cD*
 
 
11. Według obecnych przypuszczeń Pierścień Jednorożca może być:
 
c) Strumieniem gwiazd*
 
 
12. Pochłanianie światła przez materię rozproszoną w przestrzenii, nazywamy:
 
b ) Ekstynkcją*
 
 
13. Wskaż nieprawdziwe stwierdzenie:
 
a) wielki Obłok Magellana to najbliższa galaktyka Drogi Mlecznej*
 
 
14. Geminga to źródło, które emituje energię głównie jako promieniowanie:
 
b ) Gamma*
 
 
15. Przesunięcie widma w kierunku fal dłuższych nazywane jest z angielskiego:
 
d) Redshift*
 
 
ASTRONAUTYKA
 
16. W którym roku wykonano i przesłano pierwsze zdjęcie Ziemi z orbity?
 
c) 1959*
 
 
17. Która z sond jako pierwsza dotarła do powierzchni Księżyca?
 
b ) Łuna 2*
 
 
18. W 1965 roku po raz pierwszy człowiek odbył spacer kosmiczny. Jak długo on trwał?
 
d) ok. 12 minut*
e) ok.20 minut*
 
 
19. Rekordzistą Świata w ciągłym przebywaniu poza Ziemią jest:
 
a) Rosjanin*
 
 
20. W 2006 roku, część prochów Clyde'a Tombaugh - odkrywcy Plutona opuściła Ziemię. Co się z nimi stało?
 
b ) Poleciały w kierunku Plutona*
 
 
HISTORIA ASTRONOMII I SPRZĘT ASTRONOMICZNY
 
21. Jeden z obiektów Układu Słonecznego nazwano po odkryciu:
 
d) Gwiazdą Jerzego*
 
 
22. W 1609 roku w dziele Astronomia Nova, Kepler po raz pierwszy opublikował swoje prawa opisujące ruch planet. Ile tych praw zostało wówczas opublikowanych?
 
a) 2*
 
 
23. Istnienie pulsarów odkryto:
 
d) W drugiej połowie XX wieku*
 
 
24. Największy teleskop należący do Uniwersytetu Warszawskiego ma średnicę:
 
e) 130 cm*
 
 
25. Wynalazca achromatu był z pochodzenia:
 
c) Anglikiem*
 
 
NATURA GWIAZD
 
1) Gwiazdy nowe i supernowe obserwowane były wielokrotnie już w starożytności. Ale która gwiazda zmienna nie będąca gwiazdą wybuchową została odkryta jako pierwsza?
 
c) o Cet,*
 
 
2) Jaka gwiazda jest prototypem gwiazd zmiennych zaćmieniowych typu EA (układy dobrze rozdzielone lub półrozdzielone charakteryzujące się okresami od kilku do kilkuset dni)?
 
b )? Per,*
 
 
3) Kto jako pierwszy opracował metodę wizualnych ocen jasności gwiazd zmiennych?
 
d) Friedrich Argelander,*
 
 
4) Zależność pomiędzy okresem gwiazdy, a jej jasnością absolutną jest czynnikiem, który pozwala traktować je jako świece standardowe. Jakiego typu gwiazdy są takimi świecami?
 
b )cefeidy (DCEP),*
 
 
5) Kto gwieździe o Cet nadał przydomek ?Mira Stella??
 
a) Jan Heweliusz,*
 
244.jpg

sygna.jpg.34b28ab2c3163f0993f91c21ee542ccd.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 • 1 miesiąc później...
 • 1 miesiąc później...
 • 5 tygodni później...
 • 4 tygodnie później...
 • 1 miesiąc później...
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
 • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.

© Robert Twarogal 2010-2024