Skocz do zawartości

Regulamin

Regulamin Forumastronomiczne.pl

(ostatnie zmiany 14.09.2018r.)
Aby korzystać biernie lub czynnie z zasobów forum Forumastronomiczne.pl jako zarejestrowany użytkownik lub w sposób anonimowy należy bezwzględnie przestrzegać następujących reguł:


1. Prawa Autorskie

a) Treści umieszczane przez użytkownika na Forum stanowią własność intelektualną użytkownika forum i są chronione prawem, jednak użytkownik umieszczając treści na Forum musi się liczyć z możliwością wykorzystania tych treści w obrębie i na potrzeby Forum.
b ) Forumastronomiczne.pl może odmówić skasowania treści umieszczonej przez użytkownika (na żądanie autora) jeśli skasowanie tych treści wpłynie na integralność wątku
c) Forumastronomiczne.pl jest Forum dyskusyjnym. Użytkownik piszący na Forum bierze pełną odpowiedzialność za umieszczoną przez siebie treść, ponadto Forum nie bierze odpowiedzialności za formę, prawdziwość publikacji, oraz nie ponosi konsekwencji prawnych za opublikowane niezgodnie z literą prawa treści.
d) Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez umieszczone na Forum niezgodnych z prawem treści ponosi ich autor.

2. Treści zakazane i sankcje

a) Zabrania się publikowania treści naruszających prawa autorskie.
b ) Zabrania się publikowania treści pochodzących z nielegalnego źródła, naruszające prawa osób trzecich oraz linków do treści niezgodnych z prawem.
c) Forumastronomiczne.pl ma prawo usunięcia z zasobów Forum treści niezgodnej z prawem.
d) Nie wolno umieszczać na Forum treści dyskryminujące osoby trzecie, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, dyskryminujące ludzi ze względu na płeć, orientację seksualną, oraz inne treści urągające czci i godności istoty ludzkiej
e) Nie wolno umieszczać na Forum treści faszystowskich lub innych będących nośnikiem filozofii i symboliki faszystowskiej, komunistycznej jaki i totalitarnej
f) Zabrania się umieszczania wulgaryzmów i treści obrażających uczucia religijne, umieszczania wszelkich postów noszących znamiona pogardy, nienawiści przemocy oraz powodujących destabilizację Forum.
g) Zabrania się publikowania treści pornograficznych, oraz innych noszących znamiona przestępstwa
h) Zabrania się publikowania treści nieprzyzwoitych prowokacyjnych i budzących niesmak oraz obruszenie, lekceważące zwłaszcza:

 • osoby trzecie,
 • organy państwowe (dotyczy wszystkich państw oraz społeczeństw narodowych i etnicznych)
 • osoby życia publicznego Polski oraz zagranicy

i) Administrator lub Moderator globalny
ma prawo kasowania wątku lub postu w przypadku wystąpienia treści szkodliwej, niezgodnej z regulaminem, oraz noszącej znamiona przestępstwa. Łącznie z zawiadomieniem odpowiednich, uprawnionych organów o popełnieniu przestępstwa wraz z przekazaniem posiadanych danych osobowych sprawcy rzeczonym organom.
j) W przypadku postu niezgodnego z treścią regulaminu, oraz dopuszczenia się przez autora innych przestępstw karalnych Administrator lub Moderator globalny ma prawo do moderacji publikowanej treści.,
k) Konta osób popełniających wykroczenia, wynikające z niestosowania się do niniejszego regulaminu mogą zostać na określony czas lub na stałe blokowane.
l) Administrator lub moderator globalny mają też prawo usunięcia konta.
ł) Istnieją 3 stopnie sankcjonowania wykroczeń na forum

 • ostrzeżenie ustne - może być udzielone przez Moderatora lub Administratora Forum i ma na celu wskazanie użytkownikowi zachowania niezgodnego z regulaminem
 • ostrzeżenie wpisane, które widnieje pod awatarem użytkownika ( dopuszczalne są 3 ostrzeżenia) czwarte skutkuje banem
 • Ban: prewencyjny - czyli okresowy, ban bezterminowy oraz oznaczenie jako "spamera" - tzn. wyłączenie możliwości pisania na forum

m) Wotum nieufności: Istnieje możliwość wykluczenia użytkownika przez społeczność w głosowaniu tajnym RADY FA.

 • Każdy z moderatorów globalnych posiada jeden głos
 • Administartor posiada 2 głosy
 • Forum posiada 2 głosy

1) Etap to ankieta forum, która trwa 24 godziny (mamy prawo czynne i bierne)
2) Etap to narada moderatorów i Admina na PW (w tym etapie po zagłosowaniu decyduje się też o rodzaju Bana)
3) Etap to podsumowanie punktów i werdykt

Po wydaniu werdyktu (w ciągu następnych 24 godzin) Użytkownik, wobec którego zostało skierowane Wotum oraz społeczność zostają powiadomieni o ilości punktów jakie ów user otrzymał w Wotum - informacja publiczna.
Administrator ma prawo wydłużać terminy głosowania i ustalania werdyktu.

3. Astro-giełda

1) Astro-giełda Forumastronomiczne.pl ma charakter niekomercyjny i ma służyć wyłącznie migracji sprzętu w obrębie naszej astro-społeczności, nie handlowi zarobkowemu astro-towarem.
Mając to na uwadze wprowadza się ograniczenie:

 • w ilości wystawianego towaru przez jednego forumowicza do maksymalnie jednego zestawu przedmiotów nie częściej niż raz na 2 tygodnie. Kolejne wystawienie przedmiotu może nastąpić po zamknięciu poprzedniej oferty
 • Umieszczając ofertę w dziale giełda - należy bezwzględnie podać cenę, opis przedmiotu i zamieścić jego fotografie.!
 • sugeruje się sprzedającemu  informowanie w temacie o sprzedaży/wycofaniu oferty. Będzie to sygnał dla moderatora by zamknąć i ukryć temat!

2. Zabrania się umieszczania reklam komercyjnych oraz linkowania ofert handlowych w celu reklamy produktów komercyjnych.
- Można umieszczać linki do sklepów w celach niekomercyjnych jeśli owa czynność ma pomóc użytkownikowi w wyborze sprzętu, poinformować o nowościach na rynku względnie wyjaśnić wątpliwości co do miejsca zakupu (rzetelności sprzedawcy), wad sprzętu i innych cech indywidualnych produktu pozostających pod znakiem zapytania!
- Nie jest wskazane umieszczanie linków do portali aukcyjnych np. Allegro - z wyjątkowo sytuacji kiedy aukcja zawiera istotne dla kupującego (czytaj szczegółowe) informacje dot. określonego przedmiotu, które nie są zawarte w ofercie dziale Astro-giełdy. W tym wyjątkowym przypadku, bezwzględnie liczyć się będzie cena podana w ofercie w dziale Astro-giełda.
3. Administracja zastrzega sobie:
możliwość kasowania wpisu w dziale giełda po 90 dniach od daty wystawienia!
- Nieaktualne ogłoszenia muszą być "zamykane" przez użytkownika. Nie mogą one zostać skasowane. Zostaną przeniesione do działu archiwum w celu uniknięcia późniejszych, ewentualnych sporów o zgodność treści ogłoszenia z stanem rzeczywistym!
- Administracja zastrzega sobie jednak możliwość kasowania wpisu z archiwum po 30 dniach od daty przeniesienia!

Oferty niezgodne z wyżej wymienionym regulaminem zostaną niezwłocznie kasowane.

4. Produkty komercyjne:

Na Forumastronomiczne.pl w kategorii Astro-społeczność istnieje specjalny dział o nazwie: Sklepy i rynek usług astronomicznych.
W dziale tym:
a) użytkownicy mogą dzielić się z innymi wiedzą i doświadczeniami, które nabyli podczas zakupów i zleceń w poszczególnych sklepach i zakładach usługowych o charakterze astronomicznym w Polsce i za granicą, z uwzględnieniem uczciwości, dostępności produktów, konkurencyjności tych firm.
b ) można umieszczać tu też konkretne linki do sklepów czy firm usługowych o tematyce astronomicznej lub bardzo pokrewnej.
(Przez branże ?bardzo pokrewne do astronomii? rozumiemy np. astronautykę, optykę instrumentalną, fizykę, naukę o wszechświecie oraz np. wydawnictwa naukowe itp. )
c) Misją forum jest m.in. budowanie bazy wiedzy o rynku usług i ofert handlowych o charakterze astronomicznym, która ma służyć użytkownikom forum w trafnym i uczciwym wyborze !
d) Forumastronomiczne.pl. jest z reguły niekomercyjne, jednak wyjątkowo w tym dziale firmy mogą umieszczać informacje o swoich produktach pod warunkiem, że:
- będą to reklamy wyłącznie produktów o charakterze astronomicznym lub bardzo zbliżonych do astronomii.
- reklamy nie będą czystym przekazem komercyjnym ale będą miały charakter informacyjny i poglądowy, tzn. mają rzetelnie informować potencjalnych kupujących o cechach indywidualnych nowego produktu lub usługi z naciskiem na praktyczne wykorzystanie sprzętu astronomicznego.
- Dopuszcza się też linkowanie stron sklepów z konkretną ofertą, której dotyczy ogłoszenie.
e) Linki komercyjne w stopkach:
- Każdy z użytkowników może wstawiać dowolny link w stopce reklamujący swój portal, stronę, projekt lub inny podmiot o charakterze niekomercyjnym
UWAGA: z uwzględnieniem kategorii niedozwolonych i zakazanych zawartych w pkt. 2. Regulaminu
- Dozwolone jest też umieszczanie w stopce linku lub banera o charakterze komercyjnym jeśli to link lub baner do sklepu lub firmy z branży astronomicznej, względnie bardzo pokrewnej z astronomiczną.
- Kategorycznie zabrania się umieszczania lików komercyjnych o tematyce innej niż astronomiczna.
- Konta takie będą niezwłocznie kasowane.

5. Login, hasło, awatar oraz prywatne wiadomości.

a) Każdy z użytkowników podczas rejestracji wybiera sobie login oraz hasło.
b ) Hasło przypisane do loginu, umożliwiające czynne użytkowanie Forum jest znane tylko i wyłącznie danemu użytkownikowi Forum.
c) Forumastronomiczne.pl nie bierze odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe na skutek udostępnienia hasła osobom trzecim przez jego posiadacza świadomie lub nieświadomie.
d) Zabrania się zakładania loginów i umieszczania awatarów, zawierających treści wulgarne, niezgodne z prawem, polityczne, religijne oraz o wyglądzie wysoce prowokacyjnym ..
e) Moderator globalny i Administrator nie mają wglądu w treść prywatnych wiadomości wysłanych przez użytkowników.

f) Każdy nowy user jest z automatu "Protogwiazdą" do 5 postów - potem ma awans na "Usera". Grupa "Protogwiazda" -wyświetla się na złoto.   Grupa ta  nie może edytować własnych postów i nie ma dostępu do ankiet. Protogwiazda nie ma też możliwości rzucania zdjęć i innych załączników na serwer Forum, może jednak wystawiać towar na giełdzie z wykorzystaniem serwerów zewnętrznych.  

6. Tematyka niedozwolona do publikacji na forum astronomicznym i Astrokafejka

UWAGA: Forumastronomiczne.pl jest forum dyskusyjnym miłośników astronomii, dlatego użytkownicy tego forum podejmują wyłącznie tematy bezpośrednio i pośrednio związane z astronomią.
W wyjątkowych okolicznościach można podejmować sprawy inne niż astronomiczne, które określone zostaną w dziale "Astrokafejka" (patrz niżej)

a) Zabrania się kategorycznie

 • umieszczenia na forum treści podejmujących sprawy polityki i ekonomii naszego jak i innych państw i regionów w sensie globalnym,
 • komentowania, linkowania, cytowania, wydarzeń z życia politycznego, społecznego, ekonomicznego naszego kraju jak i innych państw oraz społeczeństw.
 • komentowania, linkowania, cytowania, prowokacyjnych wydarzeń z życia kultury i show-biznesu (w sensie globalnym) a zwłaszcza umniejszania wycinków prasowych przedstawiających wizerunki celebrytów, polityków oraz inne osób życia publicznego w sensie globalnym.
 • umieszczania, komentowania, linkowania, cytowania, prowokacyjnych treści o zabarwieniu seksualnym,
 • umieszczania, linkowania, cytowania, treści o tematyce religijnej
 • umieszczania kontrowersyjnej i prowokacyjnej demagogii zapętlającej i rozwadniającej astronomiczny charakter forum -ocenę stopnia szkodliwości takich treści pozostawia się Moderatorom globalnym i Administratorowi . Opiekunowie działów zaś zgłaszają wszelkie naruszenia w.wym osobom.

b ) Astrokafejka - jest działem stworzonym w celu umacniania więzi miedzy społecznością FA. W tym dziale pod pewnymi warunkami można umieszczać treści niezwiązane lub nie do końca związane z astronomią (z uwzględnieniem wymienionych wyżej treści zakazanych) a w szczególności w dziale "Astrokafejka" wskazane jest umieszczanie treści dotyczących:

 • pozaastronomicznych zainteresowań i hobby użytkowników,
 • życia prywatnego oraz pozaastronomicznych wydarzeń w naszej społeczności
 • nieobscenicznego humoru
 • oraz innych treści (z uwzględnieniem wymienionych wyżej treści zakazanych), które mają służyć umacnianiu więzi miedzy astro-miłośnikami i urozmaicenia życia prywatnego w przerwach pomiędzy czynnościami związanymi z Astronomią.

Moderatorzy globalni i Administrator mają prawo decydowania o zgodności tych treści z regulaminem.

Osoby odpowiedzialne za Forum: Administrator i Moderator globalny są zobowiązani dołożyć należytej staranności co do funkcjonowania Forumastronomiczne.pl.
Wszelkie sugestie i propozycję należy umieszczać z w dziale technicznym lub wysyłać na prywatną skrzynkę Administratora lub Moderatora Globalnego.

7. Wyróżnienie grup na forum,

Na forum astronomicznym istnieją określone grupy użytkowników wyróżnione pod względem oznaczeń i kolorystyki
Szczegółowe nazewnictwo grup i kolorystykę wprowadzono celowo by sugerować użytkownikom czego mogą oczekiwać od danego moderatora czy opiekuna.

Administrator forum, Moderator globalny: Czyli zespół decyzyjny FA. Na tych osobach spoczywa odpowiedzialność nad funkcjonowaniem forum.
Moderatorzy globalni (kolor zielony) jak sama nazwa mówi mają uprawnienia globalne i ich uprawnienia bazują na uprawnieniach moderatorskich.

Opiekunowie działów i osoby prowadzące działy partnerskie. Opiekunowie działów oraz partnerzy FA (kolor morski) mają uprawnienia bazujące na użytkownikach poszerzone o moderowane przez siebie działy.
Obecnie:
Opiekun zjawiska atmosferyczne
Opiekun obserwacje
Opiekun lornetki
Opiekun komety

Opiekun Astroszkice
oraz
współpraca


W trosce o rozwój naszego Forum i jego strategię , aby skutecznie trzebić złośliwe i niereformowalne oraz "normalne inaczej" Trolle nękające członków społeczności, które to indywidua nie mają przyzwolenia społeczności na pisanie tu i zanieczyszczanie zdrowej atmosfery Forum swoją obecnością?

...postanowiłem powołać ciało kolektywne będące de facto Radą Forumastronomicznego.pl pod skrótową nazwą ?Rada FA?

8. Rada FA

Rada FA działa jako ciało doradcze i globalnie zarządcze.
Sfera doradcza: polega na zbiorowej dyskusji pomiędzy jej członkami i przegłosowywaniu pewnych kluczowych dla forum postulatów dot.:

 • Strategii forum
 • Banowania, ograniczenia praw na forum, wykluczenia z grona userów
 • Nadawania i pozbawiania funkcji opiekunów działów
 • Rada składa się z 6 członków
 • Administratora FA oraz moderatorów globalnych
 • Każdy z moderatorów globalnych posiada jeden głos
 • Administrator posiada 2 głosy
 • Po wydaniu opinii Administrator podejmuje stosowną decyzję.
 • Administrator może podjąć decyzję sprzeczną z opinią Rady FA, jednak powinien wtedy podać stosowne i wyczerpujące uzasadnienie
 • W szczególnych przypadkach (tymczasowo) można w konkretnej sprawie zaprosić do dyskusji ?opiekuna działu?, którego dyskusja dotyczy

Funkcja: globalnie zarządcza to edycja, przenoszenie, usuwanie tematów oraz postów, blokowanie pisania spamerom, dawanie ostrzeżeń, dostęp do IP Userów, tematu: ?Banderoza? i wiele innych prerogatyw przypisanych uprawnieniom "moderatorskim"

Członkowie Rady FA są wyszczególnienie na ?zielono? wśród listy aktywnych userów u dołu strony. Dokoptowywania następnych osób, odbywa się wtedy gdy aktualni członkowie opuszczą Radę z własnej woli lub Admin FA wykluczy ich z przyczyn innych (np. dyscyplinarnych)
Wybór członów Rady FA nie jest przypadkowy, gdyż posiadać oni muszą adekwatne cechy do sprawowania funkcji społecznych na Forum!


9. Statusy forum.

Każdy zarejestrowany użytkownik ma prawo wyrażać osobiste opinie oraz myśli o charakterze nie do końca astronomicznym w tzw. "statusach" czyli luźnych dopiskach w swoim profilu.
- Kilka ostatnich aktualizacji statusów dostępnych jest w bocznym panelu forum, po kliknięciu na zakładkę "Wyświetl wszystkie aktualizacje" rozwija się całe okno ze statusami.
- Należy jednak pamiętać, że "statusy" nie budują bazy forum, są tylko platformą komunikacyjną o charakterze mniej formalnym
- W tzw. "Statusach" nie jest zalecane umieszczanie, szczególnie ważnych pytań i treści o charakterze astronomicznym, które mogą być wykorzystane przez użytkowników w czasie późniejszym, które budują merytoryczną bazę forum. Takie treści należy umieszczać w tematach. Nie jest to jednak wymóg obligatoryjny a raczej zalecenie Administracji Forum.
- Administrator ma prawo przenieść taki "ważny status" na forum umieszczając taką wypowiedź w właściwych działach tematycznych.
- Oczywiście nie należy w statusach umieszczać

 • treści wulgarnych,
 • obrażających osoby trzecie
 • mających charakter wysoce prowokacyjny
 • a także poruszające tematy prawnie zabronione :rasistowskie, antysemickie, seksistowskie lub inne naruszające normy obyczajowe i dyskryminujące określone grupy społeczne lub osoby.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.

© Robert Twarogal 2010-2024